Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Παράδειγμα αποτίμησης με τοιχοπληρώσεις

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται ένα βήμα προς βήμα παράδειγμα αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ελέγχου …

Παράδειγμα αποτίμησης κατασκευής και ενίσχυσης μελών

Στο παρόν παράδειγμα γίνεται αποτίμηση της στατικής επάρκειας υφιστάμενης κατασκευής, αξιολόγηση …

FespaR – Παράδειγμα προσθήκης με ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Στο παρόν παράδειγμα γίνεται προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή και αποτίμηση της φέρουσας …

Παράδειγμα αποτίμησης υφιστάμενης κατασκευής

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται ένα βήμα προς βήμα παράδειγμα αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και …

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία

Ο οδηγός αυτός λειτουργεί συμπληρωματικά με το εγχειρίδιο χρήσης του στατικού προγράμματος Fespa και …

Παραδείγματα εισαγωγής μεταλλικών φορέων

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικά δύο παραδείγματα εισαγωγής μεταλλικών φορέων στο…

Θεωρητικά στοιχεία της Pushover

Η μια εκ των δύο ανελαστικών ειδών ανάλυσης κατασκευών που προτείνονται στους σύγχρονους κανονισμούς …

Οδηγός μελέτης με Ευρωκώδικες

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει στους μελετητές-μηχανικούς τα βασικά στοιχεία των Ευρωκωδίκων και τους δείχνει…

17-24 από 25