Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Brochures

FespaM brochure

Τί είναι νέο στο FespaM (από έκδοση 5.x σε 7.1);

  • Αυτόματος υπολογισμός φορτίων ανέμου & χιονιού (EC1).
  • Δυνατότητα χειρισμού στο 3D – εύκολη εισαγωγή δικτυωμάτων.
  • Νέο είδος μέλους λεπτότοιχες τεγίδες ψυχρής έλασης.
  • Νέα οντότητα κάνναβος για τη χάραξη της οικοδομής.
  • Νέα σύνδεση – «Σύνδεση διαγωνίου μέλους με δοκό μέσω κομβοελάσματος».
  • Χρήση κοιλοδοκών ως διαγώνια μέλη.

Fespa 10

Στο fespa 10 ενσωματώνονται οι Ευρωκώδικες & η μη γραμμική ανάλυση Pushover.

Fespa 4

Μέταλλο και σκυρόδεμα σε ένα πρόγραμμα.

Τέκτων 7

Δυνατότητα εισαγωγής αρχείου εικόνας στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Τέκτων.

1-4 από 7
1
2