Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Events

Webinar FespaM – Μελέτη μεταλλικού κτιρίου με θεμελίωση

28 Σεπτεμβρίου 2016 στις 17:30

Η LH Λογισμική σας προσκαλεί στην παρουσίαση του αυτόνομου προγράμματος Fespa Μεταλλικά.

Σε αυτό το webinar θα παρουσιαστεί το Fespa Μεταλλικά και οι δυνατότητές του μέσα από ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα εισαγωγής & επίλυσης μεταλλικού κτιρίου.

Webinar FespaR – Παράδειγμα αποτίμησης

14 Σεπτεμβρίου 2016 στις 17:30

Η LH Λογισμική σας προσκαλεί στην παρουσίαση των δυνατοτήτων του προγράμματος Fespa R – Επισκευές & Ενισχύσεις.

Στο webinar αυτό θα παρουσιάσουμε παράδειγμα αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ελέγχου υφιστάμενης κατασκευής…

Webinar: Το Fespa και το μαθηματικό υπολογιστικό μοντέλο

3 Αυγούστου 2016 στις 17:30

Σε αυτή την on-line παρουσίαση του Fespa θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γεωμετρικό & φορτιστικό προσομοίωμα. Στόχος του webinar είναι η εξοικείωση του μελετητή με τις βασικές αρχές που χρησιμοποιούνται κατά τη σύνθεση των διαφόρων διαδικασιών της ανάλυσης και διαστασιολόγησης.

Webinar FespaM – Παράδειγμα μεταλλικού στεγάστρου με δικτύωμα

13 Ιουλίου 2016 στις 17:30

Η LH Λογισμική σας προσκαλεί στην παρουσίαση του αυτόνομου προγράμματος Fespa Μεταλλικά.

Σε αυτό το webinar θα παρουσιαστεί το Fespa Μεταλλικά και οι δυνατότητές του μέσα από ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα εισαγωγής & επίλυσης μεταλλικού στεγάστρου με δικτύωμα.

17-20 από 40