Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Ακαδημαϊκή έκδοση


Η ακαδημαϊκή έκδοση των προγραμμάτων Fespa και Tekton απευθύνεται σε φοιτητές, πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες για να το χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια των σπουδών τους.

Η ακαδημαϊκή έκδοση παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι πλήρως λειτουργική. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς λόγους, ή να παραχωρηθεί σε τρίτους.

Ζητείστε την ακαδημαϊκή έκδοση