Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

FespaR – Αποτίμηση, προσθήκες και ενίσχυση κτιρίων

Αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3

Στο Fespa R χρησιμοποιείται η ανελαστική ανάλυση (Pushover analysis). Η διαδικασία ελέγχου είναι κλειστή και αποδίδει μετά την ολοκλήρωσή της τον σεισμικό συντελεστή επιτελεστικότητας, δηλαδή μας πληροφορεί πρακτικά σε τί σεισμό αντέχει το εξεταζόμενο δόμημα.

Ο οπλισμός δοκών και υποστυλωμάτων της υφιστάμενης κατασκευής εισάγεται εύκολα και γρήγορα. Βάσει αυτών των οπλισμών θα υπολογιστούν τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση pushover. Μετά την πραγματοποίηση της μη γραμμικής ανάλυσης παράγεται το διάγραμμα απαίτησης-ικανότητα (ADRS) το οποίο εμφανίζεται τόσο στο 3DV, για καλύτερη εποπτεία των αποτελεσμάτων, όσο και στο Τεύχος υπολογισμών για τεκμηρίωση.

Η διαδικασία επίλυσης είναι ταχύτατη και μπορούν να παραχθούν διαγράμματα απαίτησης-ικανότητας μέχρι και για 64 φορτίσεις. Η στοχευόμενη μετατόπιση υπολογίζεται για πολλαπλούς στόχους επιτελεστικότητας και οι λόγοι επάρκειας μελών (λ) προκύπτουν ξεχωριστά για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας και παρουσιάζονται στο Τεύχος υπολογισμών σε αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς πίνακες.

Προσομοίωση υφιστάμενης τοιχοπλήρωσης με άνοιγμα
Προσομοίωση υφιστάμενης τοιχοπλήρωσης με άνοιγμα

Fespa RΙΙ και προσομοίωση τοιχοπληρώσεων

Με τo Fespa RII δίνεται η δυνατότητα να ληφθεί υπόψιν η επιρροή των τοιχοπληρώσεων στη μελέτη επάρκειας κτιρίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Η συσσωρευμένη πειραματική και αναλυτική έρευνα και η εμπειρία από σεισμους έχουν δείξει οτι οι τοιχοπληρώσεις γενικά αποτελούν αντισεισμική εφεδρεία και πηγή σεισμικής υπεραντοχής για το κτίριο. Λαμβάνοντας υπόψιν την επιρροή των τοιχοπληρώσεων κατά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός κτιρίου, αυξανονται σημαντικά οι πιθανότητες να μην χρειάζεται η ενίσχυση μελών από ωπλισμένο σκυρόδεμα.

button_learn_more