Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων ΚΕΝΑΚ για ενεργειακή μελέτη και επιθεώρηση

Στο σημερινό περιβάλλον, η αειφορία είναι επιτακτική ανάγκη για όλες τις κτιριακές μελέτες και οι κύριες αποφάσεις που επηρεάζουν το βιοκλιματικό χαρακτήρα ενός κτιρίου παίρνονται από τους αρχιτέκτονες.

Επικοινωνία του προγράμματός ΤΕΚΤΩΝ με το Energy Building
Επικοινωνία του προγράμματός ΤΕΚΤΩΝ με το Energy Building
Οι μελετητές με το ΤΕΚΤΩΝ – ΚΕΝΑΚ, το οποίο λειτουργεί ως πρόσθετο του ΤΕΚΤΩΝ, μπορούν να πραγματοποιούν δυναμικούς και ακριβείς ενεργειακούς υπολογισμούς αρχίζοντας από τα πρώιμα στάδια σχεδιασμού περιγράφοντας τη θερμομονωτική κατάσταση του κελύφους του κτιρίου τους. Οι οντότητες του ΤΕΚΤΩΝ εφοδιάζονται με κατάλληλες παραμέτρους που περιγράφουν τη θερμική συμπεριφορά του κάθε στοιχείου.

Το αρχείο με όλα τα δεδομένα για την ενεργειακή μελέτη του κτιρίου εξάγεται από το ΤΕΚΤΩΝ ενώ εισάγεται και επιλύεται στο Energy Building της CivilTech, ώστε να ολοκληρωθεί η ενεργειακή μελέτη.