Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Tekton 3D Design για interior design!

Τρισδιάστατη σχεδίαση και όλες οι δυνατότητες του φωτορεαλισμού

Πλήρες σχεδιαστικό πακέτο, ιδανικό για:

  • Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων – Interior design
  • Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
  • Μελέτες ανακαινίσεων και διαμορφώσεων

Φωτορεαλιστικές 3D κατοψεις μελέτης διώροφης κατοικίας με το Tekton 3D Design
Φωτορεαλιστικές 3D κατοψεις μελέτης διώροφης κατοικίας με το Tekton 3D Design
Το περιβάλλον εργασίας του Tekton 3D Design
Το περιβάλλον εργασίας του Tekton 3D Design

Μοντελοποίηση και φωτορεαλισμός ταυτόχρονα σε κάθε φάση της μελέτης!
Μοντελοποίηση και φωτορεαλισμός ταυτόχρονα σε κάθε φάση της μελέτης!
Κάτοψη ορόφου και φωτορεαλισμοί εσωτερικών χώρων (κτίριο γραφείων, αρχ. Ι. Σακελλάρης)
Κάτοψη ορόφου και φωτορεαλισμοί εσωτερικών χώρων (κτίριο γραφείων, αρχ. Ι. Σακελλάρης)

Με δυνατότητα επέκτασης σε Tekton Pro!

Το Tekton 3D Design μπορεί να είναι μόνο η αρχή!

Έχετε την επιλογή να το αναβαθμίσετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε στο πλήρως εξολισμένο πακέτο Tekton, δηλ. στο Tekton Pro+Φωτορεαλισμός, για την εύκολη παραγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων. Μπορείτε να δώσετε στο Tekton 3D Design σας τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας όψεων και τομών από την κάτοψη με δυναμική ανανέωση κάθε φορά που το μοντέλο σας τροποποιείται ή/ και να το εξοπλίσετε με επιπλέον 2Δ βασικά εργαλεία (όπως οι οντότητες «Εικόνα», «Τοπογραφικό», «Παράγραφος» κ.α) χρήσιμα για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κλπ.

Τέλος μπορείτε να προσθέσετε το add-on module Tekton-KENAK για ενεργειακές μελέτες/ επιθεωρήσεις.