Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Tekton Light – αυτόνομο πρόγραμμα για 2D σχεδίαση

Δημιουργία ολοκληρωμένων γραμμικών σχεδίων!

Το Tekton Light είναι το αυτόνομο πρόγραμμα για 2D σχεδίαση από την LH Λογισμική. Το καλοσχεδιασμένο και φιλικό για το χρήστη περιβάλλον εργασίας του σας δίνει την δυνατότητα παραγωγής ολοκληρωμένων γραμμικών σχεδίων γρήγορα και αποτελεσματικά.

Το Tekton Light είναι ιδανικό για τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα δόμησης, σχέδια για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων.

Στο Tekton Light είναι διαθέσιμες οι οντότητες / εργαλεία:

  • Τοπογραφικό για τη σχεδίαση τοπογραφικού σχεδίου είτε με τη μέθοδο της εξάρτησης από το τριγωνομετρικό δίκτυο, είτε με σημεία με σχετικές με τη γεωμετρική μέθοδο υπολογισμού από τον τριγωνισμό της επιφάνειας του οικοπέδου.
  • Παράγραφος & Κείμενο για τη εισαγωγή & επεξεργασία κειμένων πλούσιων σε περιεχόμενο και με ιδιαίτερη μορφοποίηση. Κειμένα και πίνακες παραδοχών / εμβαδών / πληροφοριών / περιγραφών εισάγονται εύκολα με την «Παράγραφο»!

Νέο αυτόνομο πρόγραμμα Tekton Light για 2D σχεδίαση.
Νέο αυτόνομο πρόγραμμα Tekton Light για 2D σχεδίαση.
Το περιβάλλον εργασίας του Tekton – Light
Το περιβάλλον εργασίας του Tekton – Light

  • Γραμμή, Τόξο & Καμπύλη για τη δημιουργία γραμμικών σχεδίων.
  • Εικόνα για την ενσωμάτωση και επεξεργασία αρχείων εικόνας (*.bmp ή *.jpg) στα σχέδιά σας.

Επικοινωνία με οποιαδήποτε πλατφόρμα CAD

Το Tekton Light δίνει επίσης τη δυνατότητα, μέσω του ενσωματωμένου εργαλείου CAD Organizer, να επικοινωνείτε με τους συνεργάτες σας, οποιαδήποτε πλατφόρμα CAD κι αν χειρίζονται, ανταλλάσσοντας σε κάθε στάδιο πληροφορίες και δεδομένα.

Με δυνατότητα επέκτασης σε Tekton Pro!

Το Tekton Light μπορεί να είναι μόνο η αρχή!

Έχετε την επιλογή να το επεκτείνετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε σε Tekton Pro. Μπορείτε δηλαδή, να δώσετε στο Tekton Light σας τη δυνατότητα 3D σχεδίασης με αυτόματης δημιουργίας όψεων και τομών κάθε φορά που το μοντέλο τροποποιείται.