Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Πίνακας σύγκρισης Tekton Light & Tekton Pro

Πακέτα προγραμμάτων
TEKTON LT TEKTON Pro
2D σχεδίαση
2D Σχεδίαση (Γραμμικά εργαλεία)
Εκτύπωση Σχεδίων
Cad Organizer
Εικόνα
Παράγραφος
Τοπογραφικό
Ανεξάρτητο πρόγραμμα ισουψών*
3D σχεδίαση
3D Μοντελοποίηση – λογική οντοτήτων, 3D παραμετρικές οντότητες
Βιβλιοθήκες Αντικειμένων
3D Απεικόνηση Γραμμικού ή “Εγχρωμου Μοντέλου
Αυτόματη Παραγωγή όψεων – Τομών
Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
Φωτορεαλισμός (Ray trace)
Εισαγωγή αντικειμένων 3ds στο φωτορεαλισμό
Cinema
Ενεργειακό πρόγραμμα
Tekton ΚΕΝΑΚ*
Υποστήριξη
E-Support
Εγχειρίδιο Χρήσης (Έντυπη μορφή)
Εγχειρίδιο Χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή
Διαρκώς ανανεούμενη γνωσιακή βάση στην ιστοσελίδα μας (videos, tutorials, βιβλία).
* Οι δυνατότητες αυτές μπορουν να δοθούν κατόπιν συννενόησης.