Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Φοιτητικές εργασίες

Σχεδιασμός κτιρίου με τον κανονισμό σκυροδέματος του 1954, προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και αποτίμηση του κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Δημιουργία νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχος επάρκειας του κατα ΚΑΝ.ΕΠΕ

Συγγραφείς: Γαϊταναρος Γρηγόριος, Κοντόπουλος Γεώργιος
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιβλέπων καθηγητής: Στέφανος Δρίτσος
Προπτυχιακή - Εργασία εξαμήνου
Μάθημα: Ενισχύσεις - Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
Πρόγραμμα: Fespa R - Επισκευές και ενισχύσεις
Αριθμών σελίδων: 14
Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2013
Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η απόκριση κτιρίου τετραγωνικής μη συμμετρικής κάτοψης σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς σεισμικών ζωνών περνώντας από την προ αντισεισμικών κανονισμών εποχή στην σημερινή εποχή του EC8 και του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

περισσότερα

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε τα στάδια:

  • του σχεδιασμού 2ορόφου κτιρίου σύμφωνα με τον κανονισμό του 1954 καθώς και η ενίσχυσή του ώστε να επαρκεί,
  • της προσθήκης τρίτου ορόφου και έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΑΚ2000 και
  • την αποτίμηση της επάρκειας του κτιρίου με τα σημερινά δεδομένα κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ ακολουθώντας τη μέθοδο της στατικής μη γραμμικής υπερωθητικής ανάλυσης (push over).

Η παραπάνω μεθοδολογία εφαρμόστηκε για όλους τους συνδυασμούς σεισμικών ζωνών περνώντας από τον κανονισμό του 1954 (σεισμική επιτάχυνση 0.06, 0.08, 0.12), στον ΕΑΚ (ζώνες Ι-IV) και τέλος στον EC8/KAN.ΕΠΕ (ζώνες Ι-ΙΙΙ).

17-17 από 17