Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα μεταλλικών

Ποιες μορφές στέγης υποστηρίζονται, κατά τον αυτόματο υπολογισμό φορτίων χιονιού;

Υποστηρίζεται αυτόματη παραγωγής φορτίων χιονιού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 για επίπεδες και πολυκλινείς στέγες, με αυτόματο υπολογισμό του πλάτους επιρροής και της κλίσης.

xioni_morfes_katopsis
Σχήμα 1: Αυτόματος υπολογισμός της κλίσης της κάθε επιφάνειας. Η κλίση της κάθε επιφάνεια υπολογίζεται ξεχωριστά.