Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατικής προσομοίωσης

Απαλλαγή από ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε προσθήκη σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β

Για κτίριο (κατοικία) του οποίου η στατική μελέτη έχει συνταχθεί με βάση τις «Πρόσθετες διατάξεις του 1984».

Υπολογισμός τέμνουσας βάσης στην υπάρχουσα κατάσταση.

 • Δίνουμε τις παρακάτω τιμές στις παραμέτρους της καρτέλας «Γενικά» της οντότητας «Κτίριο».
  Κτίριο > Γενικά > Κανονισμός σκυροδέματος = Παλαιός (54)
  Κτίριο > Γενικά > Αντισεισμικός κανονισμός = Παλαιός (85)
 • Δίνουμε τις παρακάτω τιμές στις παραμέτρους της καρτέλας «Φάσμα» της οντότητας «Κτίριο».

  Κτίριο > Φάσμα > Σεισμικός συντ. ε = 1,75*ε (π.χ. 1,75 * 0,04 = 0,07)

Οι παράμετροι της καρτέλας «Γενικά» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Γενικά» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Φάσμα» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Φάσμα» της οντότητας «Κτίριο».

Η τέμνουσα βάσης τυπώνεται στα «Αποτελέσματα επίλυσης» στο τεύχος αποτελεσμάτων
Η τέμνουσα βάσης τυπώνεται στα «Αποτελέσματα επίλυσης» στο τεύχος αποτελεσμάτων
 • Εισαγωγή όλου του φορέα (συμπεριλαμβάνονται και οι προβλέψεις).
 • Υλικά ορόφων σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη.
 • Κάνετε κλικ στην εντολή «Επίλυση Κτιρίου» της «Επίλυσης».
 • Κάνετε κλικ στην εντολή «Τεύχος» της «Επίλυσης» για να ανοίξει το τεύχος αποτελεσμάτων.

Μετατρέπουμε τις μονάδες της τέμνουσας από [tn] σε [kΝ]. Ισχύει: 1.0[tn] = 10.0[kΝ] Ve,u = 0.2674*10² [tn] = 267.4 [kN]

Υπολογισμός της τέμνουσας βάσης μετά την προσθήκη.

 • Δίνουμε τις παρακάτω τιμές στις παραμέτρους στην καρτέλα «Γενικά» της οντότητας «Κτίριο».

  Κτίριο > Γενικά > Κανονισμός σκυροδέματος = EC2
  Κτίριο > Γενικά > Αντισεισμικός κανονισμός = EC8
  Κτίριο > Γενικά > Εθνικό προσάρτημα = [GR-Ελλάδα]

 • Δίνουμε τις παρακάτω τιμές στις παραμέτρους της καρτέλας «Φάσμα» της οντότητας «Κτίριο».

  Κτίριο > Φάσμα > Σεισμική ζώνη = η τιμή της περιοχής μας (π.χ. Ζ1)
  Κτίριο > Φάσμα > Μέγιστη εδαφική = η τιμή της περιοχής μας (π.χ. 0.16)
  Κτίριο > Φάσμα > Συντελεστής σπουδαιότητας IΙ = 1.00
  Κτίριο > Φάσμα > Συντελεστής τοπογραφίας Sτ = 1.00
  Κτίριο > Φάσμα > Συντελεστής εδάφους S = 1.00

Οι παράμετροι της καρτέλας «Γενικά» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Γενικά» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Φάσμα» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Φάσμα» της οντότητας «Κτίριο».

 • Δίνουμε τις παρακάτω τιμές στις παραμέτρους της καρτέλας «Συντελεστής q» της οντότητας «Κτίριο».

  Κτίριο > Συντελεστής q > Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς q[x,z] = 2,30

 • Τα υλικά των ορόφων τροποποιούνται σύμφωνα με τον νέο κανονισμό.
 • Κάνετε κλικ στην εντολή «Επίλυση Κτιρίου» της «Επίλυσης».
 • Κάνετε κλικ στην εντολή «Απαίτηση Ικανοτικού Ελέγχου, Έλεγχοι στρεπτικής ακαμψίας & κανονικότητας» της «Επίλυσης».
 • Κάνετε κλικ στην εντολή «Τεύχος» της «Επίλυσης» για να ανοίξει το τεύχος αποτελεσμάτων.

  Στους «Γενικούς ελέγχους δομήματος» βρίσκουμε την δυσμενέστερη τέμνουσα βάσης από όλες τις σεισμικές φορτίσεις.

Οι παράμετροι της καρτέλας «Συντελεστής q» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Συντελεστής q» της οντότητας «Κτίριο».
Η τέμνουσα βάσης τυπώνεται στους «Γενικούς ελέγχους δομήματος» στο τεύχος αποτελεσμάτων.
Η τέμνουσα βάσης τυπώνεται στους «Γενικούς ελέγχους δομήματος» στο τεύχος αποτελεσμάτων.

Για την αποφυγή του ελέγχου υπάρχοντος πρέπει να ισχύει:
Vn/Ve,u = 440.33/267.40 = 1.65 < 1.25 !

Αν δεν ισχύει τροποποιούμε κατάλληλα κτίριο (μειώνοντας κατάλληλα τον αριθμό των ορόφων της πρόβλεψης ή και μειώνοντας ταυτόχρονα την κάτοψη τους μέχρι να ισχύει η παραπάνω ανισότητα).