Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατική προσομοίωσης

Ποιό είναι το ισοδύναμο πλαισιακό προσομοίωμα πυρήνα ανελκυστήρα;

Tut_45_prosom_anelkysthra
Ισοδύναμο πλαισιακό προσομοίωμα πυρήνα ανελκυστήρα με χρήση ανεξάρτητων διατομών τοιχωμάτων και σύνδεσή τους με δεσμικές δοκούς μεγάλης καμπτικής και στρεπτικής δυσκαμψίας