Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Structural simulation issuesΘέματα στατικής προσομοίωσης

Πώς βελτιώνω τη στρεπτική συμπεριφορά κτιρίου;

Με κατάλληλη διάταξη τοιχωμάτων

  • Όχι πολλά και μεγάλα τοιχώματα (π.χ. πυρήνες ανελκυστήρων) πλησίον του κέντρου της κάτοψης.
  • Τοιχώματα στην περίμετρο της κατασκευής.

Tut_5_streptiki_suberifora
Βελτιώνουμε τη στρεπτική συμπεριφορά κτιρίου με κατάλληλη διάταξη τοιχωμάτων

Φέρνοντας τον πόλο ελαστικής στροφής Po κοντά στο Κ.Μ.

Για παράδειγμα στον παρακάτω φορέα, σύγκλιση Κ.Μ. και Po έχουμε όταν:

  • Προστεθεί τοίχωμα στη δεξιά πλευρά (βλ. το παρακάτω σχήμα), ή
  • Διαγραφεί το τοίχωμα της πλάτης του ανελκυστήρα.
Tut_5_streptiki_suberifora_2
Βελτιώνουμε τη στρεπτική συμπεριφορά του κτιρίου φέρνοντας το Po πιο κοντά στο Κ.Μ.