Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα πλακών

Πώς προσομοιώνεται τρύπα σε πλάκα;

Tut_21_trypa_plaka
Μοντελοποίηση και όπλιση
  • Εισαγωγή του μοντέλου με 2 τριέρειστες πλάκες και ενισχυμένες ζώνες (Λ5-Λ6, Λ7-Λ8). Η εισαγωγή των λοιπών κόμβων Λ7 και Λ8 είναι απαραίτητη για να κατανεμηθούν σωστά τα φορτία από τις πλάκες στις δοκούς.
  • Εντολή «Παραγωγές > Προσαρμογή δοκών – πλακών», icon_Adjust-d.
  • Eντολή της δοκού «Αποσύνδεση από πλάκα»,icon_disconn =>Αποσύνδεση της Π1 από τις δοκούς 4.1 & 4.2.
  • Επίλυση και όπλιση κτιρίου, icon_EOplKtir.

Σημείωση

Ο οπλισμός της ενισχυμένης ζώνης καλύπτει και τον απαιτούμενο οπλισμό που χρειάζεται το άκρο της τριέρειστης πλάκας Π1.