Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα φορτίων

Φορτία τοιχοποιίας

Tut_28_fortia_toixopoiias
Όψη και τομή τοίχου. Η το καθαρό ύψος του τοίχου. Ίδια βάρη υλικών και πάχος επιχρισμάτων.

Λεπτομέρεια τοίχου της τομής Α-Α”
Λεπτομέρεια τοίχου της τομής Α-Α”

Θεωρώντας Ηολικ.ορόφ. = 2,80 m προκύπτουν οι παρακάτω τιμές του παρακάτω Πίνακα
πχ. φορτία μπατικού τοίχου με ανοιγόμενη πόρτα.

Faq_26_eq1

W/l [kN/m] = (Wτοιχ. + Wεπιχρ.) [kN/m2] * (hορ. – 0.5*hανοίγμ.) [m]

Για Hολ. = 2.80m

Είδος τοιχοποιίας Μπατική Δρομική
Πλήρης 9,0 kN/m 6,0 kN/m
Με ανοιγόμενη πόρτα 5,0 kN/m 3,0 kN/m
Με συρόμενη πόρτα 4,0 kN/m -
Με ανοιγόμενο παράθυρο 7,0 kN/m -
Με συρόμενο παράθυρο 6,0 kN/m -