Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fepla Videos

Fepla
2-2-2015

fepla – Μυκητοειδής πλάκα ανωδομής με ενισχύσεις και καμπύλο τμήμα

Δείτε στο βίντεο πώς προσομοιώνεται μυκητοειδής πλάκα ανωδομής με ενισχύσεις και καμπύλο τμήμα στο πρόγραμμα υπολογισμού πλακών με πεπερασμένα στοιχεία fepla.

  • Εισαγωγή, επίλυση και διαστασιολόγηση μυκητοειδούς πλάκας ανωδομής με ενισχύσεις και καμπύλο τμήμα.
  • Απόδοση διαφορετικού πάχους, φορτίων και διάστασης πεπερασμένων στοιχείων σε κάθε επιφάνεια.
  • Πύκνωση δικτύου πεπερασμένων στοιχείων γύρω από συγκεκριμένους κόμβους.
  • Μετά την επίλυση, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (διαγράμματα βύθισης, απαιτούμενος οπλισμός, κλπ) με τη μορφή ισοχρωματικών λωρίδων και 3D απεικόνισή τους.
  • Εξαγωγή αρχείου σε μορφή *tek και ανάγνωση από το Fespa.