Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων Videos

Τέκτων
11-9-2014

Τo «ΒΜP» δεν κάνει μόνο εισαγωγή εικόνας.

Σε αυτό το βίντεο περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης επί ψηφιοποιημένου αρχείου εικόνας (*.bmp, *.jpg) στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton & στο στατικό πρόγραμμα Fespa.

Μέσω της οντότητας «Εικόνα» στα Fespa & Tekton είναι εφικτή η ενσωμάτωση και η περαιτέρω επεξεργασία αρχείων εικόνας (*.bmp, *.jpg) στο περιβάλλον τους. Η δυνατότητα αυτή βρίσκει πολυάριθμες εφαρμογές όπως:

  • εισαγωγή αεροφωτογραφίας και σχεδίαση επ΄αυτής,
  • εισαγωγή παλαιού σκαναρισμένου σχεδίου και επεξεργασία αυτού,
  • ένθεση εικόνας σε πινακίδα σχεδίου (πχ. απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου),
  • εισαγωγή φωτογραφίας όψεως κτιρίου και επεξεργασία της.

Έτσι ο μελετητής μπορεί με ευκολία να αναπαράγει παλαιά ψηφιοποιημένα σχέδια και να ενσωματώνει συνοδευτικές εικόνες στα σχέδιά του.