Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων Videos

Τέκτων
11-9-2014

Τo «ΒΜP» δεν κάνει μόνο εισαγωγή εικόνας.

Σε αυτό το βίντεο περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης επί ψηφιοποιημένου αρχείου εικόνας (*.bmp, *.jpg) στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton & στο στατικό πρόγραμμα Fespa.

Μέσω της οντότητας «Εικόνα» στα Fespa & Tekton είναι εφικτή η ενσωμάτωση και η περαιτέρω επεξεργασία αρχείων εικόνας (*.bmp, *.jpg) στο περιβάλλον τους. Η δυνατότητα αυτή βρίσκει πολυάριθμες εφαρμογές όπως:

  • εισαγωγή αεροφωτογραφίας και σχεδίαση επ΄αυτής,
  • εισαγωγή παλαιού σκαναρισμένου σχεδίου και επεξεργασία αυτού,
  • ένθεση εικόνας σε πινακίδα σχεδίου (πχ. απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου),
  • εισαγωγή φωτογραφίας όψεως κτιρίου και επεξεργασία της.

Έτσι ο μελετητής μπορεί με ευκολία να αναπαράγει παλαιά ψηφιοποιημένα σχέδια και να ενσωματώνει συνοδευτικές εικόνες στα σχέδιά του.