Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - Μεταλλικά
18-12-2015

Σχεδιασμός μεταλλικής κατοικίας με θεμελίωση με το Fespa Μεταλλικά

Με το στατικό πρόγραμμα Fespa γίνεται υπολογισμός κτιρίων από χάλυβα και σκυρόδεμα αλλά και αμιγώς μεταλλικών φορέων. Σε αυτό το video θα παρακολουθήσετε ένα βήμα προς βήμα παράδειγμα εισαγωγής μεταλλικής κατοικίας με θεμελίωση & πλάκες από σκυρόδεμα στο πρόγραμμα Fespa. Συγκεκριμένα θα δείτε πώς γίνεται:

  • ο καθορισμός βασικών παραμέτρων (ποιότητα χάλυβα, αυτόματος υπολογισμός φορτίων ανέμου, επιλογή επιθυμητών διατομών, κ.ά.),
  • η εισαγωγή των υποστυλωμάτων,
  • η εισαγωγή των δοκών των πλαισίων και των δοκών στην ασθενή διεύθυνση των διατομών,
  • η εισαγωγή κατακόρυφων μελών, εισαγωγή πλακών,
  • η παραγωγή ορόφου – θεμελίωσης – συνδυασμών δράσεων, επίλυση, μαζική αλλαγή μεταλλικών διατομών,
  • πώς παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στο τεύχος, κ.ά.