Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
14-6-2018

FespaR – Αυθαίρετα – ΜΣΕ, Παλιοί κανονισμοί; … ή ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Σε αυτό το βίντεο θα δούμε γιατί ένα κτίριο ενώ δεν επαρκεί αν επιλυθεί με τους παλαιούς κανονισμούς, επαρκεί όταν το ελέγξετε με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.! Θα δούμε αναλυτικότερα πώς ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό της μεθοδολογίας που είχαν οι παλαιότεροι κανονισμοί με αποτέλεσμα να δίνει πάντοτε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα για κάθε μελέτη στατικής επάρκειας.