Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
19-7-2017

FespaR – Χρονοϊστορία, η ακρίβεια στη δυναμική ανάλυση

Στο video αυτό δείτε γιατί υπερτερεί η ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας (Time History) έναντι της φασματικής ανάλυσης.

Μεγάλη ακρίβεια προσομοίωσης:

  • Άμεση αναπαράσταση σεισμικού φορτίου & απόσβεσης.
  • Ενσωμάτωση όλων των ιδιομορφών του κτιρίου.
  • Χρήση τόσο τεχνητών όσο και φυσικών καταγραφών, οι οποίες αναπαριστούν πιστότερα τη σεισμικότητα της εξεταζόμενης περιοχής.

Μεγάλη ακρίβεια υπολογισμού ελέγχων επάρκειας:

  • Τα εντατικά μεγέθη που παράγονται είναι ταυτόχρονα και συνεπώς δεν υπεισέρχονται στη μέθοδο προσεγγιστικές μέθοδοι υπολογισμού (έλλειψη Gupta).
  • Ο κρίσιμος λόγος επάρκειας δεν προκύπτει κατ’ ανάγκη τη χρονική στιγμή που εμφανίζονται τα μέγιστα εντατικά μεγέθη, καθώς εκτός από τις δράσεις μεταβάλλονται με το χρόνο τόσο οι δείκτες m όσο και οι αντοχές. Συνεπώς, πραγματοποιούνται οι έλεγχοι επάρκειας σε κάθε βήμα του σεισμού και γίνεται εύρεση του δυσμενέστερου λόγου όλων των χρονικών στιγμών.