Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων Videos

Τέκτων
19-3-2015

Τέκτων – Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

Δείτε στο βίντεο αυτό πως γίνεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε ΕΓΣΑ 87 με το σχεδιαστικό πρόγραμμα Τέκτων.

Τέκτων
13-3-2015

Κατασκευή σκάλας σε 2 και 3 διαστάσεις

Παρακολουθείστε πώς μπορείτε να χαράξετε στο επίπεδο και στο χώρο σκάλες διαφορετικής γεωμετρίας με το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων.

Τέκτων
17-10-2014

Rendering with Tekton / single storey house tutorial

In this video follow a step by step tutorial of how to create rendered images of your Tekton 3d intelligent model.

Τέκτων
11-9-2014

Τo «ΒΜP» δεν κάνει μόνο εισαγωγή εικόνας.

Σε αυτό το βίντεο περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης επί ψηφιοποιημένου αρχείου εικόνας BMP ή JPG.

5-8 από 20