Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων Videos

Τέκτων
29-10-2013

Δυνατότητα εισαγωγής αρχείου εικόνας jpeg

Δείτε πώς γίνεται η εισαγωγή εικόνας jpeg στο σχεδιαστικό προγράμμα Τέκτων και στο στατικό πρόγραμμα Fespa.

Τέκτων
1-10-2013

Πώς οργανώνω τα σχέδιά μου σε διαφανή με το Fespa -Tekton

Με την χρήσιμη εντολή «Καθορισμός αρχιτ/στατ διαφανούς» οργανώστε τα σχέδιά σας σε διαφανή.

Τέκτων
8-7-2013

Τοπογραφικό και έκδοση αδειών δόμησης – Τέκτων

Οι δυνατότητες του Τοπογραφικού στο πρόγραμμα Τέκτων και η εφαρμογή τους στο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης.

Τέκτων
17-5-2013

Ενεργειακό πρόγραμμα Τέκτων – ΚΕΝΑΚ

Ολοκληρωμένο παράδειγμα περιγραφής της θερμομονωτικής κατάστασης κτιρίου με το ενεργειακό πρόγραμμα Τέκτων – Κενακ.

17-20 από 20