Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Οδηγίες εγκατάστασης της δοκιμαστικής έκδοσης fepla

  • Η δοκιμαστική έκδοση περιέχει τo πρόγραμμα fepla, χωρίς χρονικό περιορισμό αλλά με απενεργοποιημένη τη δυνατότητα φύλαξης και εκτύπωσης αρχείου.
  • Η δοκιμαστική έκδοση ΔΕΝ διαβάζει αρχεία της κανονικής έκδοσης.

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση διαβάστε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτει ο υπολογιστής σας.


Windows-8
Windows-7
Windows-Vista