Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa10 – 5.4.0.14

Νέο περιβάλλον εργασίας για το στατικό πρόγραμμα Fespa

H LH Λογισμική συνεχίζοντας την παράδοσή της να κρατάει τα προιόντα της στην αιχμή της τεχνολογίας αφιέρωσε σημαντική προσπάθεια στην τροποποίηση του περιβάλλοντος εργασίας των προγραμμάτων της ώστε να είναι σύγχρονο με τα Windows 7. Το αποτέλεσμα είναι η αισθητική βελτίωση του προγράμματος, η αυξημένη χρηστικότητα, η καλύτερη εκμετάλευση των σύγχρονων γραφικών, η καλύτερη διαχείριση της μνήμης και η ταχύτερη επεξεργασία. Κυρίως δε εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο οτι το πρόγραμμά σας θα παραμείνει ενεργό και ζωντανό με τις επερχόμενες εξελίξεις της Microsoft.

Nέα εμφάνιση περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος
Nέα εμφάνιση περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος
Νέο αρχείο tek (XML)
Νέο αρχείο tek (XML)

Τα αρχεία της νέας έκδοσης του προγράμματος είναι πλέον αρχεία XML. Βελτιώνεται η ΒΙΜ τεχνολογία του προγράμματος για ευκολότερη μεταφορά δεδομένων μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων.

Νέος αλγόριθμος για την όπλιση ομάδας τοιχωμάτων

Ο νέος τρόπος ομοιομόρφισης των ράβδων γίνεται έχοντας ως κριτήριο είτε την οικονομικότερη όπλιση είτε τoν πιο απλό τρόπο «σιδερώματος». Εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η απαιτούμενη ασφάλεια. Γίνεται ομοιομόρφιση ράβδων με έλεγχο μάτισης στον πόδα του υποστυλώματος.

Όπλιση ομάδας υποστυλωμάτων (πυρήνας) με το νέο αλγόριθμο (νέα έκδοση)
Όπλιση ομάδας υποστυλωμάτων (πυρήνας) με το νέο αλγόριθμο (νέα έκδοση)
Όπλιση ομάδας υποστυλωμάτων με το νέο αλγόριθμο (νέα έκδοση)
Όπλιση ομάδας υποστυλωμάτων με το νέο αλγόριθμο (νέα έκδοση)

Ο μελετητής έχει την δυνατότητα να ορίσει για μια σειρά μηνυμάτων της επίλυσης αν θα χαρακτηριστούν ως σφάλματα ή ειδοποιήσεις
Ο μελετητής έχει την δυνατότητα να ορίσει για μια σειρά μηνυμάτων της επίλυσης αν θα χαρακτηριστούν ως σφάλματα ή ειδοποιήσεις

Νέα καρτέλα για Σφάλματα και Ειδοποιήσεις στις παραμέτρους της Επίλυσης

Μέσω της νέας καρτέλας «Σφάλμ.-Ειδοπ.» της «Επίλυσης» ο μελετητής μπορεί να επιλέξει αν θα είναι σφάλμα ή ειδοποίηση η μη ικανοποίηση κάποιου από τους ελέγχους που φαίνονται στο παράθυρο λαθών της επίλυσης

Δυνατότητα εξαγωγής πινάκων οπλισμών σε αρχείο tek

Δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής των πινάκων οπλισμών δοκών και υποστυλωμάτων του τεύχους σε αρχείο .tek ώστε να μπορούν αν ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε σχέδιο και να εκτυπωθούν.

Εισαγωγή του πίνακα οπλισμών δοκών στο πρόγραμμα Fespa
Εισαγωγή του πίνακα οπλισμών δοκών στο πρόγραμμα Fespa
Πίνακας οπλισμών δοκών ορόφου 0
Πίνακας οπλισμών δοκών ορόφου 0

Εισαγωγή του πίνακα οπλισμών υποστυλωμάτων στο Fespa
Εισαγωγή του πίνακα οπλισμών υποστυλωμάτων στο Fespa
Πίνακας οπλισμών υποστυλωμάτων
Πίνακας οπλισμών υποστυλωμάτων

Έλεγχος γωνίας στροφής σεισμικού συνδέσμου

Ελέγχεται η γωνία στροφής του σεισμικού συνδέσμου σύμφωνα με την παράγραφο §6.8.2 (10) του Ευρωκώδικα 8 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1).

Νέο module Fespa R, του στατικού προγράμματος Fespa, για την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και την ενίσχυση κτιρίων

Με το module Fespa R (λειτουργεί στο περιβάλλον του Fespa) δίνεται η δυνατότητα αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας κατασκευής με την χρήση της ανελαστικής ανάλυσης Pushover και ενίσχυσης κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Κανονισμός Επεμβάσεων)

button_learn_more


Νέα σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας

Στο πρόγραμμα των Συνδέσεων μεταλλικών μελών προστέθηκαν δύο νέοι τύποι συνδέσεων.

Υπολογισμός σύνδεσης αποκατάστασης συνέχειας δοκού
Υπολογισμός σύνδεσης αποκατάστασης συνέχειας δοκού
Υπολογισμός σύνδεσης αποκατάστασης συνέχειας υποστυλώματος
Υπολογισμός σύνδεσης αποκατάστασης συνέχειας υποστυλώματος

button_learn_more