Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - Σκυρόδεμα
16-7-2019

FespaC δυνατότητες – Νέα οικοδομή – Υποστυλώματα

Σε αυτό το βίντεο θα δείτε τις δυνατότητες που έχετε, στο στατικό πρόγραμμα FespaC, για να καθορίσετε και να διαχειριστείτε, με αποδοτικό τρόπο, τον οπλισμό των υποστυλωμάτων.

Το Fespa χρησιμοποιεί την αναλυτική μέθοδο της διαστασιολόγησης. Γίνεται ανάλυση και σχεδιασμός σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες (EC8, EC2) και τους ελληνικούς κανονισμούς (ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2003).

Είναι η μόνη κατάλληλη μέθοδος, μιας και ο μελετητής δεν χρειάζεται να μαντέψει κάθε φορά τον αριθμό των ράβδων και τη διάταξή τους, τα οποία προκύπτουν αυτόματα από τους πανίσχυρους αλγορίθμους που διαθέτει το πρόγραμμα.

Θα δείτε ακόμη τα εργαλεία του προγράμματος για την κατανόηση των ελέγχων επάρκειας, του ικανοτικού ελέγχου και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί η τυποποίηση των οπλισμών.

Αναλυτικότερα:

 • Αναλυτικά αποτελέσματα με γραφική απεικόνιση όλων των σεισμικών συνδυασμών.
 • Επεξήγηση του τρόπου ανεύρεσης του κρίσιμου συνδυασμού.
 • Τί σημαίνει οικονομικός και αποδοτικός σχεδιασμός.
 • Πώς εξασφαλίζεται η μάτιση.
 • Ποιά η κρίσιμη φόρτιση. Ποιοι οι έλεγχοι για κάθε διεύθυνση της σεισμικής δράσης.
 • Τα εντατικά μεγέθη για τον ικανοτικό σχεδιασμό.
 • Πώς μπορώ να οπλίσω τα υποστυλώματα “τυποποιημένα”.
 • Πώς μπορώ να επέμβω στον οπλισμό ενός μόνο υποστυλώματος.