Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Δυνατότητες του προγράμματος «Τοίχος Αντιστήριξης»

Περιβάλλον εργασίας για ευκολότερο χειρισμό του προγράμματος «Τοίχος αντιστήριξης»
Περιβάλλον εργασίας για ευκολότερο χειρισμό του προγράμματος «Τοίχος αντιστήριξης»
 • Επίλυση με Ευρωκώδικες (ΕC0, EC2, EC7, EC8).
 • Πρόσθετα σεισμικά φορτία, συνδυασμοί δράσεων, συντελεστές ασφαλείας.
 • Περιγραφή τοίχου αντιστήριξης με χαλινό (δόντι).
 • Καθορισμός ύψους επίχωσης εμπρός από τον τοίχο για παθητική ώθηση.
 • Νέο περιβάλλον εργασίας για ευκολότερο χειρισμό με καρτέλα παραμέτρων παρόμοια με αυτή του στατικού προγράμματος Fespa.
 • Όπλιση πέλματος και κορμού τοίχου.
 • Εξαγωγή αρχείου σε μορφή *.tek.
 • Αλλαγές στις αρχικές τιμές του προγράμματος και αποθήκευση τους για χρήση σε κάθε νέα μελέτη.

Εισαγωγή σχεδίου στο Fespa για επεξεργασία
Εισαγωγή σχεδίου στο Fespa για επεξεργασία
Τεύχος αποτελεσμάτων του προγράμματος «Τοίχος αντιστήριξης»
Τεύχος αποτελεσμάτων του προγράμματος «Τοίχος αντιστήριξης»