Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

TektonPro – Γενικά

Το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Tekton είναι ελληνικό προϊόν, εξελίσσεται σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και είναι το δικό σας πρόγραμμα.

Ο Tekton αποτελεί ένα χαρισματικό πρόγραμμα ικανό να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου επαγγελματία. Είναι δημιούργημα της LH λογισμικής, η οποία, έχοντας ανελλιπή ενημέρωση και μάθηση της τεχνογνωσίας, ειδικεύεται στην παραγωγή λογισμικού για μηχανικούς, από το 1979.

Δισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση, τοπογραφία, παραμετρικές βιβλιοθήκες, περιήγηση, στερεό πραγματικού χρόνου σε ΟpenGL, φωτορεαλισμός ray trace, περιήγηση και ταινίες Avi με ήχο: όλα τα παραπάνω αποτελούν δυνατότητες του Tekton.

σχεδιαστικό πρόγραμμα Τέκτων - περριβάλλον εργασίας
Το περιβάλλον εργασίας του Τέκτονα (αρχιτ. μελέτη: Ι. Σακελλάρης/ Ο. Δούνη).

σχεδιαστικό πρόγραμμα Τέκτων - Γραμμικό σχέδια και Φωτορεαλισμός
Γραμμικό σχέδιο και φωτορεαλιστική απεικόνιση ταυτόχρονα, σε κάθε φάση της μελέτης.