Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Εισαγωγικό παράδειγμα, από σκυρόδεμα & μέταλλο, στο στατικό πρόγραμμα Fespa

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται ένα εισαγωγικό παράδειγμα στο FespaC & FespaM με την πορεία της στατικής μελέτης ενός διώροφου σύμμικτου φορέα…

FespaT- ΚΑΔΕΤ & Φέρουσα Τοιχοποιία: Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Στο παρόν βιβλίο θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις…

FespaT – Παραδείγματα αποτίμησης & ενισχύσεων φέρουσας τοιχοποιίας

Στο παρόν βιβλίο βρείτε παραδείγματα μελετών στατικής επάρκειας & ενισχύσεων φέρουσας τοιχοποιίας…

FespaT – Μελέτη εφαρμοσιμότητας ΚΑΔΕΤ

Στο πλαίσιο συμμετοχής της LH Λογισμική , στην κρίση του πρώτου σχεδίου του ΚΑΔΕΤ εξετάστηκε η εφαρμοσιμότητα…

Νέο FespaT – Έλεγχος επάρκειας φέρουσας τοιχοποιίας με Pushover

Στην παρουσίαση αυτή δείτε πως γίνεται ο έλεγχος επάρκειας και ο σχεδιασμός ενισχύσεων κτιρίων από φέρουσα…

Οι 7 λόγοι υπεροχής της Pushover

Το τεράστιο πλεονέκτημα της Pushover και οι 7 λόγοι υπεροχής της έναντι της ελαστικής ανάλυσης…

Παραδείγματα εισαγωγής μεταλλικών φορέων στο FespaM

Στο παρόν βιβλίο θα βρείτε δύο παραδείγματα εισαγωγής μεταλλικών φορέων. Στο πρώτο παράδειγμα γίνεται…

New version! Οδηγός μελέτης με Ευρωκώδικες

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει στους μελετητές-μηχανικούς τα βασικά στοιχεία των Ευρωκωδίκων και τους δείχνει…

1-8 από 29