Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

FespaM - Αυτόματος υπολογισμός φορτίων ανέμου και χιονιού για στέγες πολλαπλών ανοιγμάτων

FespaM – Φορτία ανέμου & χιονιού για στέγες πολλαπλών ανοιγμάτων

Στο παρόν βιβλίο βρείτε παράδειγμα αυτόματης παραγωγής φορτίων ανέμου κατά EC1-1-4 και χιονιού κατά EC1-1-3 με το πρόγραμμα FespaM.

Παρουσιάζονται:

  • Οι υποστηριζόμενοι τύποι στεγών: Οριζόντια, μονόρριχτη, δίρριχτη, αλλά και πολύρριχτη μονόρριχτων και δίρριχτων και προεξέχουσα [νέοι].
  • Η εισαγωγή των απαιτούμενων παραμέτρων του κτιρίου για τον καθορισμό των δράσεων του ανέμου και χιονιού.
  • Ο καθορισμός των επιφανειών του ανέμου και χιονιού με απλή απόδοση παραμέτρων στις δοκούς παραλαβής των φορτίων της στέγης και στα υποστυλώματα παραλαβής των φορτίων των τοίχων.

Αναλύονται:

  • Η διαδικασία του αυτόματου υπολογισμού των φορτίων ανέμου και χιονιού μέσω των αντίστοιχων εντολών.
  • Οι τρόποι επισκόπησης των παραγόμενων φορτίων γραφικά στο τρισδιάστατο μοντέλο, ή χρωματικά στην κάτοψη.
  • Η δυνατότητα απόλυτου ελέγχου των τελικών φορτίων καθώς και η διαδικασία για την τροποποίησή τους από το χρήστη, είτε μέσω πινάκων, είτε γραφικά μέσω των παραμέτρων των φορτίων των μελών.

Τεκμηρίωση μελέτης και υπολογισμών

Παρουσιάζεται η δυνατότητα διαχείρισης της στατικής μελέτης στο τεύχος, ώστε να αποτυπώνεται με διαφανή και συνοπτικό τρόπο ολόκληρη η διαδικασία υπολογισμού των φορτίων ανέμου και χιονιού με γραφήματα και πίνακες, που μπορεί να περιλαμβάνει από πλήρως αναλυτική τεκμηρίωση, μέχρι συγκεντρωτικά αποτελέσματα.