Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa
15-12-2021

Τεχνική υποστήριξη @ LH Λογισμική

Δείτε στο video τις δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης που σας παρέχουμε στην LH Λογισμική με την αγορά των προγραμμάτων μας – Fespa, Tekton, fepla…

Fespa - Μεταλλικά
15-12-2021

FespaM – σύνδεση έδρασης κοιλοδοκών – υπολογισμός αγκυρίων – χημικά αγκύρια

Σε αυτό το FespaM video δείτε πως με το πρόγραμμα των μεταλλικών συνδέσεων της LH Λογισμική αντιμετωπίζεται η σύνδεση έδρασης υποστυλωμάτων κοίλων ορθογωνικών, τετραγωνικών και κυκλικών διατομών καθώς και διατομών μορφής Ι και Η.

Fespa - Σκυρόδεμα
29-3-2021

FespaC – Αναπτύγματα οπλισμών δοκών. Για σωστό σιδέρωμα δοκών!

Σε αυτό το video δείτε πως με το στατικό πρόγραμμα FespaC δημιουργούνται αυτόματα τα αναπτύγματα οπλισμών είτε μιας συγκεκριμένης δοκού είτε όλων των δοκών του ορόφου.

Fespa - Τοιχοποιϊα
27-11-2020

FespaΤ/R – ΜΣΕ αυθαιρέτων & σεισμοπλήκτων

Σε αυτό το video δείτε πως με τα προγράμματα FespaR & FespaT γίνεται μελέτη στατική επάρκειας αυθαιρέτων & σεισμοπλήκτων με τον ευνοϊκό συνδυασμό ΚΑΝ.ΕΠΕ. – σεισμού εποχής

1-4 από 62