Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Drill – Έλεγχος διάτρησης πλακών

Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο διάτρησης πλακών οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 2 (ΕC2: 1992-1-1 § 6.4). Το πρόγραμμα λειτουργεί ανεξάρτητα από το στατικό πρόγραμμα Fespa.

vasiki_othoni_drill
Βασική οθόνη του προγράμματος Drill