Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Επίλυση

Επίλυση με Ευρωκώδικα 2 (EC 2).

  • Με την εντολή «Έλεγχος Διάτρησης» το πρόγραμμα ακολουθεί όλους τους αναγκαίους υπολογισμούς, απ’ όπου φαίνεται αν απαιτείται ή όχι επιπλέον οπλισμός διάτρησης στην πλάκα καθώς και όλων των βασικών αποτελεσμάτων.
  • Αναλυτική φόρμα απόδοσης αποτελεσμάτων ελέγχου διάτρησης

epilisi_drill
Αποτελέσματα επίλυσης του προγράμματος ελέγχου διάτρησης πλακών – Drill