Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Γενικά περί του στατικού προγράμματος Fespa – Σκυρόδεμα

Το Fespa – Σκυρόδεμα είναι το στατικό πρόγραμμα της LH Λογισμική για την ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποτελείται από γραμμικά και επιφανειακά μέλη, διαφορετικών υλικών και διατομών οποιουδήποτε σχήματος, υποβαλλόμενα σε διάφορες φορτιστικές καταστάσεις.

Η εισαγωγή δεδομένων στο στατικό πρόγραμμα Fespa πραγματοποιείται είτε από το περιβάλλον της κάτοψης είτε από το 3D περιβάλλον – OpenGL (Synθesis for Fespa). Γίνεται εισαγωγή υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων στις θέσεις που καθορίζονται με τη βοήθεια των γραμμών οδηγού. Οι πλάκες εισάγονται με τον ίδιο τρόπο. Το στατικό μοντέλο ολοκληρώνεται με την εισαγωγή των δοκών.

Αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον της OpenGL μεταφέρονται αυτόματα στο περιβάλλον της κάτοψης και αντίστροφα.

Ελεύθερη περιήγηση εντός & εκτός του 3D κτιρίου (orbit, pan, look around, zoom in-out)
Ελεύθερη περιήγηση εντός & εκτός του 3D κτιρίου (orbit, pan, look around, zoom in-out)
Κίνηση άκρου δοκού στο 3D περιβάλλον (OpenGL) του Fespa (Synθesis for Fespa)
Κίνηση άκρου δοκού στο 3D περιβάλλον (OpenGL) του Fespa (Synθesis for Fespa)

Όσον αφορά την ανάλυση και τον αντισεισμικό σχεδιασμό, το Fespa καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα οφελών, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας νέας εποχής στον τομέα της υπολογιστικής ανάλυσης υπό την πρόκληση των συνεχώς εξελισσόμενων προτύπων σχεδιασμού.

To Fespa έχει ενσωματώσει πλήρως τους Ευρωκώδικες έτσι ώστε όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι να μπορούν να διεξάγονται, για κάθε κατηγορία πλαστιμότητας, σύμφωνα με:

 • Ευρωκώδικα 0
 • Ευρωκώδικα 2 για το σχεδιασμό φορέων από σκυρόδεμα,
 • Ευρωκώδικα 3 για το σχεδιασμό κατασκευών από χάλυβα,
 • Ευρωκώδικα 7 για το γεωτεχνικό σχεδιασμό και
 • Ευρωκώδικα 8 για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών.

Επιπλέον, δίνει στον στον μελετητή την δυνατότητα να επιλέξει από μία σειρά παλαιών Ελληνικών κανονισμών (ΕΑΚ – ΕΚΩΣ, Παλαιοί 59, κλπ) για να κάνει την διαστασιολόγηση του κτιρίου που σχεδιάζει. Ο μελετητής μηχανικός έχει τον τελικό έλεγχο της διαδικασίας επίλυσης και όπλισης του φορέα.

Fespa - Σκυρόδεμα - Τρισδιάστατο μοντέλο 3DV
Τρισδιάστατο μοντέλο 3DV

Κατά τη διάρκεια της διαστασιολόγησης, εμφανίζονται οπλισμοί στον ξυλότυπο. Μετά την ολοκλήρωση όλων των υπολογισμών, δημιουργούνται αυτόματα:

 • τα σχέδια ξυλοτύπων για κάθε όροφο,
 • τα αναπτύγματα δοκών,
 • οι λεπτομέρειες υποστυλωμάτων.

Παράλληλα, δημιουργείται το αρχείο τεύχους της μελέτης, στο οποίο περιέχονται όλα τα δεδομένα και το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί και να εκτυπωθεί.

Με λίγα λόγια το Fespa είναι ένα μοντέρνο προϊόν, που λόγω της ποιότητάς του ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των μηχανικών. Το Fespa αναπτύσσεται μέσω της συνεχούς συνεργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και μιας ομάδας ακαδημαϊκών συμβούλων. Πριν την κυκλοφορία κάθε νέας έκδοσης, ένα ευρύτατο φάσμα δοκιμών διεξάγεται από μια ομάδα επαγγελματιών.