Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Αποτελέσματα & Σχέδια

Κατά τη διάρκεια της διαστασιολόγησης, εμφανίζονται οπλισμοί στον ξυλότυπο. Μετά την ολοκλήρωση όλων των υπολογισμών, δημιουργούνται αυτόματα τα σχέδια ξυλοτύπων για κάθε όροφο. Παράλληλα, δημιουργείται ένα αρχείο στο οποίο περιέχονται όλα τα δεδομένα και το οποίο μπορεί να τροποιηθεί και να εκτυπωθεί χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Τεύχος», καλώντας το είτε μέσα από το Fespa είτε από το εικονίδιο που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας των Windows.

Τεύχος αποτελεσμάτων

Μέσω του προγράμματος «Τεύχος», ο μελετητής μπορεί να τροποποιήσει το έγγραφο σύμφωνα με τις προτιμήσεις του:

Ο μελετητής μπορεί να εκτυπώσει τα αποτελέσματα του Τεύχους μελέτης
Ο μελετητής μπορεί να εκτυπώσει τα αποτελέσματα του Τεύχους μελέτης
  • Η έκταση του τεύχους μπορεί να προσαρμοσθεί, μέσω μιας σειράς διαθέσιμων φίλτρων. Επιπρόσθετα, ο μηχανικός μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του πρότυπες ομάδες φίλτρων.
  • Ταυτόχρονη παρουσίαση γραφημάτων και δεδομένων κειμένου.
  • Περιβάλλουσες ροπών και τεμνουσών πλάστιμων τοιχωμάτων.
  • Μηνύματα λαθών/ειδοποιήσεων με επεξήγηση βασισμένη στην αντίστοιχη παράγραφο του Κανονισμού και προτεινόμενοι τρόποι για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.
  • Εξαγωγή πινάκων σε μορφή αρχείων tek / csv/ html έτσι ώστε να μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, στα σχέδια των ξυλοτύπων.

Μέσω μιας σειράς διαθέσιμων φίλτρων ο μηχανικός μπορεί να προσαρμόσει το Τεύχος μελέτης σύμφωνα με τις προτιμήσεις του
Μέσω μιας σειράς διαθέσιμων φίλτρων ο μηχανικός μπορεί να προσαρμόσει το Τεύχος μελέτης σύμφωνα με τις προτιμήσεις του
Μηνύματα λαθών/ειδοποιήσεων με επεξήγηση βασισμένη στην αντίστοιχη παράγραφο του Κανονισμού.
Μηνύματα λαθών/ειδοποιήσεων με επεξήγηση βασισμένη στην αντίστοιχη παράγραφο του Κανονισμού.

Προμέτρηση

Οι απαιτούμενοι οπλισμοί μαζί με λεπτομέρειες που αφορούν το σχεδιασμό παρατίθενται σε κατάλληλα διαμορφωμένους πίνακες. Υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθούν οι οπλισμοί αυτοί και να τροποποιηθεί για παράδειγμα ο αριθμός των ράβδων, το μήκος αγκύρωσης, το συνολικό μήκος της ράβδου.

Σχέδια

Σχέδια ξυλοτύπων & Αυτόματη δημιουργία τομών

Η επεξεργασία των σχεδίων είναι μια εύκολη διαδικασία χάρη στα διάφορα χρώματα, τύπους & πυκνότητες γραμμών και γραμμοσκιάσεων που μπορούν να εκχωρηθούν σε κάθε οντότητα (πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, πέδιλα).

Μπορούν να προστεθούν διαστάσεις, οι οποίες υπολογίζονται αυτόματα. Λεζάντες, σύμβολα, λογότυπα και υψόμετρα μπορούν εύκολα να εισαχθούν και να τροποποιηθούν.

Ξυλότυποι φορέα από σκυρόδεμα
Ξυλότυποι φορέα από σκυρόδεμα
Αυτόματη δημιουργία των τομών χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο
Αυτόματη δημιουργία των τομών χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο

Τα σχέδια των τομών της κατασκευής μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα με το Fespa και να τροποποιηθούν περαιτέρω από το μελετητή με τη βοήθεια των σχετικών εντολών του εργαλείου «Τομή».

Αναπτύγματα δοκών

Μετά την επίλυση, επιλέγοντας την επιθυμητή δοκό, πατώντας την εντολή «Αναπτύγματα οπλισμών δοκών» δημιουργείται αυτόματα ένα αρχείο με το αντίστοιχο ανάπτυγμα της δοκού. Τα αναπτύγματα δοκών περιλαμβάνουν διαμέτρους των διαμήκων ράβδων, διαμέτρους συνδετήρων, τομές των δοκών, τοιχώματα και υποστυλώματα.

Τροποποίηση των σιδέρων λεπτομερειών δοκού μπορεί να γίνει με τις εντολές του εργαλείου «Σίδερο λεπτομερειών δοκού».

Τροποποιήσεις και προσθήκες στους οπλισμούς των αναπτυγμάτων δοκών
Τροποποιήσεις και προσθήκες στους οπλισμούς των αναπτυγμάτων δοκών
Στο παράθυρο στα δεξιά φαίνονται οι λεπτομέρειες υποστυλωμάτων του κτιρίου που εμφανίζεται στα αριστερά
Στο παράθυρο στα δεξιά φαίνονται οι λεπτομέρειες υποστυλωμάτων του κτιρίου που εμφανίζεται στα αριστερά

Με την εντολή «Αναπτύγματα οπλισμών όλων των δοκών του ορόφου» δημιουργείται ξεχωριστό αρχείο, στο οποίο περιέχονται οι διαμήκεις τομές όλων των δοκών του ορόφου με τους οπλισμούς τους σε ανάπτυγμα. Υπάρχει η δυνατότητα στοίχισης των επιμέρους αναπτυγμάτων και καθορισμού των μεταξύ τους αποστάσεων για διευκόλυνση της εκτύπωσής τους σε διαφορετικά μεγέθη χαρτιού.

Στο ανάπτυγμα της δοκού περιλαμβάνονται εγκάρσιες τομές όπου παρουσιάζεται η θέση και το πλήθος των ράβδων, δείκτες ράβδων στις διαμήκεις τομές, περασιές καννάβων κλπ.

Προσθήκη νέων παραμέτρων σχετικών με την εμφάνιση των αναπτυγμάτων (δυνατότητα επιλογής εμφάνισης ή όχι αναπτυγμάτων ράβδων οπλισμού, συντελεστής κλιμάκωσης διατομής δοκού, κτλ.).

CAPTION
CAPTION
Αυτόματη παραγωγή κατασκευαστικών λεπτομερειών για όλες τις δοκούς του ορόφου.
Αυτόματη παραγωγή κατασκευαστικών λεπτομερειών για όλες τις δοκούς του ορόφου.

Λεπτομέρειες υποστυλωμάτων

Μετά την επίλυση, μπορεί να παραχθεί από το Fespa ένα ξεχωριστό αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τις διατομές όλων των υποστυλωμάτων με τον διαμήκη και τον εγκάρσιο οπλισμό τους.

Προσφέρεται στο μελετητή η δυνατότητα τροποποίησης των λεπτομερειών (αλλαγή διαμέτρου ράβδων, τύπου συνδετήρα, κτλ), αποθήκευσής τους στο δίσκο και σχεδίασής τους.

Η τροποποίηση του διαμήκων ράβδων και των συνδετήρων των διατομών των υποστυλωμάτων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα εργαλεία «Ράβδοι οπλισμού» και «Συνδετήρας διατομής» του Fespa.

Στερεοσκοπική απεικόνιση (3D) του φορέα

Στερεοσκοπική απεικόνιση (3D) φορέα από σκυρόδεμα
Στερεοσκοπική απεικόνιση (3D) φορέα από σκυρόδεμα