Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa για μεταλλικές κατασκευές

Στατικό πρόγραμμα για την ανάλυση και διαστασιολόγηση μεταλλικών κατασκευών

Το πρόγραμμα Fespa παρέχει την δυνατότητα ανάλυσης και διαστασιολόγησης μεταλλικών ή σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα. Το Fespa Μεταλλικά μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα (Stand Alone) είτε σε συνεργασία με το Fespa Σκυρόδεμα.

Το περιβάλλον εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων από σκυρόδεμα ή χάλυβα είναι ενιαίο, το ίδιο και η διαστασιολόγηση, ενώ η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται στο ίδιο τεύχος. Ο μεταλλικός φορέας υπολογίζεται μαζί με την θεμελίωση, η οποία μπορεί να υλοποιείται με πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συνδετήριες, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συνεργασίας με το πρόγραμμα επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων fepla.

Fespa για μεταλλικές κατασκευές – 3D απεικόνιση.
Fespa για μεταλλικές κατασκευές – 3D απεικόνιση.
Fespa για μεταλλικές κατασκευές – Λεπτομέρεια 3D
Fespa για μεταλλικές κατασκευές – Λεπτομέρεια 3D

Στο στατικό πρόγραμμα Fespa Μεταλλικά καλύπτονται όλοι οι έλεγχοι του EC3 στην οριακή κατάσταση αστοχίας και λειτουργικότητας. Σε πολυώροφα κτίρια πραγματοποιείται, επίσης, ολοκληρωμένος αντισεισμικός υπολογισμός βάσει του Ευρωκώδικα 8.

Στο Fespa για μεταλλικές κατασκευές τα μέλη διακρίνονται βάσει της σκοπούμενης λειτουργίας τους σε π.χ. στοιχεία πλαισίου, τεγίδες θερμής ή ψυχρής έλασης, σύνδεσμοι Χ ή V/Λ, σεισμικοί σύνδεσμοι, ράβδοι δικτυώματος κ.α. Στο κάθε είδος αποδίδονται αυτόματα συγκεκριμένα στατικά χαρακτηριστικά π.χ. ελαστικές αρθρώσεις, αλλά και συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχων σύμφωνα με EC3 και EC8, π.χ. στρεπτοκαμπτικός λυγισμός, πλαστιμότητα κλπ.)

Βιβλιοθήκη μεταλλικών μελών

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής διατομής από πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη, η οποία καλύπτει πρακτικά όλες τις διατομές που χρησιμοποιούνται σε Ελλάδα και Ευρώπη (Ι, Η, L, U, T, κοίλες κ.α.), ενώ υποστηρίζονται και λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης.

Λεπτότοιχες τεγίδες ψυχρής έλασης – Είδος μέλους στο πρόγραμμα Fespa Μεταλλικά.
Λεπτότοιχες τεγίδες ψυχρής έλασης – Είδος μέλους στο πρόγραμμα Fespa Μεταλλικά.
Είδος μέλους – λεπτότοιχη τεγίδα. Κατηγορίες διατομών (C, Z).
Είδος μέλους – λεπτότοιχη τεγίδα. Κατηγορίες διατομών (C, Z).

Fespa για μεταλλικές κατασκευές – Πρόγραμμα συνδέσεων
Fespa για μεταλλικές κατασκευές – Πρόγραμμα συνδέσεων

Πρόγραμμα ελέγχου μεταλλικών συνδέσεων

Υποστηρίζεται ο έλεγχος και η σχεδίαση μεγάλου αριθμού διαφορετικών μεταλλικών συνδέσεων βάσει του EC3-1-8.

Υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης της σύνδεσης στο χώρο, καθώς και η εξαγωγή του σχεδίου σε πολλαπλές όψεις και τομές σε dxf.

button_learn_more

Σύμμικτες δοκοί

Υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού σύμμικτης δοκού χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος. Επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυρόδέματος και πλάκας σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο.
Υποστηρίζεται αυτόματη επιλογή χαλυβδόφυλλου από τα:

  • Symdeck 50
  • Symdeck 75
  • Symdeck 100
  • Symdeck 150
  • Multideck 60
  • Multideck 80
  • Multideck 146

 Επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυρόδέματος και πλάκας σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο
Επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυρόδέματος και πλάκας σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο
Σύμμικτη δοκός χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο
Σύμμικτη δοκός χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο