Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Αποτελέσματα

Γραφική εμφάνιση διαγραμμάτων φορτίσεων
Γραφική εμφάνιση διαγραμμάτων φορτίσεων
Γεωμετρικά στοιχεία μελών και οι άξονες τους
Γεωμετρικά στοιχεία μελών και οι άξονες τους

  • Γραφική εμφάνιση των διαγραμμάτων φορτίσεων για την επιλεγμένη φόρτιση, πάνω σε τμήμα του φορέα.
  • Επιλεκτική εμφάνιση με χρωματικό διαχωρισμό, όλων των ειδών μελών του φορέα (π.χ. τεγίδες, ελκυστήρες, αντισεισμικοί διαγώνιοι σύνδεσμοι κ.λ.π.).
  • Αναγραφή διατομών πάνω στα μέλη και των αξόνων τους.

Αντισεισμικοί διαγώνιοι σύνδεσμοι
Αντισεισμικοί διαγώνιοι σύνδεσμοι
Εντατικά μεγέθη δοκού στο τεύχος μελέτης
Εντατικά μεγέθη δοκού στο τεύχος μελέτης

3D Απεικόνιση

Η τρισδιάστατη απεικόνιση εμφανίζει όλες τις μεταλλικές διατομές, με τις σωστές διαστάσεις και στην πραγματική τους θέση στο χώρο. Διευκολύνεται έτσι ο έλεγχος σωστής τοποθέτησης των λοξών δοκών του φορέα