Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

FespaT – Έλεγχος επάρκειας & ενισχύσεις κτιρίων φέρουσας τοιχοιποιία με EC8-3 & ΚΑΔΕΤ

Το FespaT είναι το πρόγραμμα της LH Λογισμική για τον έλεγχο επάρκειας και την ενίσχυση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τον EC8-3 και το εθνικό προσάρτημα ΚΑΔΕΤ. Αφετηρία για την δημιουργία του FespaT αποτέλεσε η συμμετοχή μας στην κρίση του πρώτου σχεδίου του ΚΑΔΕΤ (Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας) τον Σεπτέμβριο του 2017, έπειτα από πρόσκληση του ΟΑΣΠ. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε η εφαρμοσιμότητα του ΚΑΔΕΤ με την εκπόνηση μελέτης αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου λιθόκτιστου κτιρίου, ενώ τέθηκαν ερωτήματα στην επιτροπή σύνταξης του κανονισμού που συνέβαλαν στην βελτίωση του κειμένου.

Μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το FespaR αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο μικτά συστήματα (τοιχοποιία – σκυρόδεμα – χάλυβας), όπου όλος ο φορέας επιλύεται ενιαία και κάθε υλικό ελέγχεται χωριστά με τον κανονισμό του. Η κύρια μέθοδος επίλυσης είναι η ανάλυση Pushover, τόσο επειδή η τοιχοποιία είναι κατ” εξοχήν μη γραμμικό υλικό, όσο και επειδή το επιβάλει ο EC8-3. Γι’ αυτό το σκοπό έχουν υλοποιηθεί προηγμένα υπολογιστικά προσομοιώματα όπως το νέο μέλος τοιχοποιίας με την ειδική μη γραμμική συμπεριφορά και ο μεταβλητός κόμβος ελέγχου/σύγκλισης. Παράλληλα, διαθέσιμη είναι και η ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας με τοπικούς δείκτες πλαστιμότητας m ή καθολικό δείκτη q. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων τεκμηριώνονται τόσο γραφικά όσο και αναλυτικά στο Τεύχος μελέτης, παραθέτοντας το αντίστοιχο τυπολόγιο του ΚΑΔΕΤ και του EC8-3.

Αποτίμηση Φέρουσας Τοιχοποιίας με EC8-3 & ΚΑΔΕΤ

Έλεγχος επάρκειας κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας & ανελαστική ανάλυση Pushover
Έλεγχος επάρκειας κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας & ανελαστική ανάλυση Pushover[/caption]

Αυτόματη παραγωγή υπολογιστικού προσομοιώματος σε πεσσούς, υπέρθυρα και δύσκαμπτες ζώνες

Αυτόματη παραγωγή υπολογιστικού προσομοιώματος σε πεσσούς, υπέρθυρα και δύσκαμπτες ζώνες
Αυτόματη παραγωγή υπολογιστικού προσομοιώματος σε πεσσούς, υπέρθυρα και δύσκαμπτες ζώνες

Το ειδικό μη γραμμικό μέλος

Το FespaT διαθέτει το ειδικό μη γραμμικό μέλος, απαραίτητο για Φέρουσα τοιχοποιία, το οποίο:

 • εκφράζεται σε όρους V-θe
 • διαθέτει την κατάλληλη ελαστική δυσκαμψία
 • ακολουθεί τον πλαστικό κλάδο έπειτα από τη διατμητική ελευθέρωση (shear hinge)
 • προσομοιώνει την αστοχία της τοιχοποιίας με φθίνοντα κλάδο
 • περιγράφει τον σύντομο κλάδο αποφόρτισης – επαναφόρτισης (short reversal)
Το ειδικό μη γραμμικό μέλος στο FespaT
Το ειδικό μη γραμμικό μέλος στο FespaT

Προσομοιώνει κατάλληλα τη μη γραμμική συμπεριφορά:

 • άοπλων πεσσών
 • ενισχυμένων & διαζωματικών πεσσών
 • άοπλων & ενισχυμένων υπερθύρων με ή χωρίς ανώφλι

Άοπλος πεσσός (εντός επιπέδου)

Άοπλος πεσσός εντός επιπέδου
Άοπλος πεσσός εντός επιπέδου

Άοπλος πεσσός (εκτός επιπέδου)

Άοπλος πεσσός εκτός επιπέδου
Άοπλος πεσσός εκτός επιπέδου

Άοπλο υπέρθυρο

Άοπλο υπέρθυρο
Άοπλο υπέρθυρο

Πεσσός διαζωματικής τοιχοποιίας

Πεσσός διαζωματικής τοιχοποιίας
Πεσσός διαζωματικής τοιχοποιίας

Ενισχυμένος πεσσός με μανδύα

Ενισχυμένος πεσσός με μανδύα
Ενισχυμένος πεσσός με μανδύα

Μικτά συστήματα & τεκμηρίωση

 • Αντιμετωπίζει την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας μικτών κτιρίων (Σκυρόδεμα – Τοιχοποιία – Χάλυβας)*
 • Διαθέτει τη δυνατότητα επίλυσης όλων των υλικών σε ενιαίο προσομοίωμα και ελέγχου κάθε υλικού με τον κανονισμό του (ΕC8-3 + ΚΑΝΕΠΕ + ΚΑΔΕΤ)
  * Προϋποθέτει το FespaR
 • Δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής δύσκαμπτων και εύκαμπτων διαφραγμάτων (Ο/Σ, ξύλινα δάπεδα**)

  ** Προϋποθέτει το FespaC

FespaT - Μικτό σύστημα
Μικτό σύστημα

Τεκμηριώνει αναλυτικά τα αποτελέσματα με γραφική και αριθμητική εκτύπωση.

FespaT - Αναλυτική τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων με γραφική & αριθμητική εκτύπωση
Αναλυτική τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων με γραφική & αριθμητική εκτύπωση

Ενισχύσεις – Αποκαταστάσεις – Αναστυλώσεις Φέρουσας Τοιχοποιίας

Ενισχύσεις τοιχοποιίας

 • Οπλισμένα επιχρίσματα – μανδύες
 • Διαζωματική τοιχοποιία
 • Αρμολογήματα
 • Ομογενοποίηση μάζας με ενέματα

Ενισχύσεις μέσω τροποποίησης του στατικού συστήματος

 • Κατασκευή – ενίσχυση διαφραγμάτων
 • Κατασκευή οριζόντιων σενάζ από Ο/Σ
 • Εισαγωγή νέων τοίχων
 • Προσθήκη μελών σκυροδέματος*
 • Προσθήκη μελών χάλυβα (π.χ. ελκυστήρων) **

* Προϋποθέτει το FespaR
** Προϋποθέτει το FespaΜ

Τοπικοί έλεγχοι επάρκειας λi

FespaT - Τοπικοί έλεγχοι επάρκειας λi
Τοπικοί έλεγχοι επάρκειας λi

Συνολικοί έλεγχοι επάρκειας λtot (ΕC8-3)

Συνολικοί έλεγχοι επάρκειας λtot (ΕC8-3)
Συνολικοί έλεγχοι επάρκειας λtot (ΕC8-3)