Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Πρόγραμμα υπολογισμού πλακών με πεπερασμένα στοιχεία | fepla

Το πρόγραμμα fepla υπολογίζει με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων επίπεδους φορείς σε συνδυασμό με γραμμικά στοιχεία εσχάρας. Βρίσκει εφαρμογή στην διαστασιολόγηση πλακών ανωδομής και κοιτόστρωσης.

Τί κερδίζει ο μηχανικός με το fepla;

 • Επίπεδες γενικές κοιτοστρώσεις επι ελαστικού εδάφους, με οπλισμούς πλάκας (χωρίς διακριτότητα σε δοκάρια),
 • Υπολογισμό μυκητοειδών πλακών ανωδομής,
 • Υπολογισμό πλακών με συγκεντρωμένα φορτία και τρύπες. Η χρήση πεπερασμών στοχείων αναδεικνύει με χαρακτηριστικό τρόπο (κόκκινο χρώμα) τις περιοχές της πλάκας όπου υπάρχει μεγάλη ένταση και χρειάζεται ειδικός οπλισμός.

Διάγραμμα ελέγχου θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος
Διάγραμμα ελέγχου θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος
Τριδιάστατη απεικόνιση της πλάκας με το διάγραμμα βύθισης
Τριδιάστατη απεικόνιση της πλάκας με το διάγραμμα βύθισης

Tο πρόγραμμα fepla

 • Υπολογίζει μετατοπίσεις, εντατικά μεγέθη και οπλισμούς.
 • Λειτουργεί αυτόνομα. Η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται γραφικά ή και μέσω πινάκων.
 • Λειτουργεί σε συνεργασία με το στατικό πρόγραμμα Fespa. Αυτόματη εισαγωγή των θέσεων των υποστυλωμάτων και των εντατικών μεγεθών που προέκυψαν στους κόμβους από όλες τις φορτίσεις (στατικές και σεισμικές) καθώς και τους συνδυασμούς τους.

Το πρόγραμμα fepla συνδυάζει το στοιχείο τριγωνικής μορφής (Tric Εlement) και ένα ειδικό γραμμικό στοιχείο εσχάρας (Grid element). Η παρουσία του γραμμικού στοιχείου μαζί με τις επιφάνειες από τριγωνικά πεπερασμένα στοιχεία, χρησιμεύει:

 • Στη σωστή έδραση πλακών ανωδομής επί δοκών.
 • Στη σωστή προσομοίωση των τοιχωμάτων υπογείου.
 • Στη σωστή κατανομή των ροπών που προέρχονται από τα αντισεισμικά τοιχώματα ανωδομής, δηλαδή οι ροπές εκ των τοιχωμάτων διανέμονται μέσω της ακαμψίας των μελών της εσχάρας σε όλο το μήκος της επιφάνειας.