Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Επίλυση

  • Επίλυση με Ευρωκώδικα 2.
  • Σεισμικοί συνδυασμοί με επιλογή πλήθους .
  • Ελαστική ανάλυση μειωμένης ακαμψίας για να λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς των βυθίσεων η ρηγμάτωση, ο ερπυσμός και η ξύρανση.

Μετατόπιση Y (περιβάλλουσα). Επιρροή ερπυσμού-ρηγμάτωσης -ξήρανσης με κατάλληλους συντελεστές
Μετατόπιση Y (περιβάλλουσα). Επιρροή ερπυσμού-ρηγμάτωσης -ξήρανσης με κατάλληλους συντελεστές
Φόρτιση της πλάκας στη θέση των υποστυλωμάτων λόγω σεισμού. Η επίλυση προήλθε από το Fespa. Το πρόγραμμα επιδέχεται οποιαδήποτε δράση επιθυμεί να δωσει ο χρήστης καθώς και τον συνδυασμό των δράσεων.
Φόρτιση της πλάκας στη θέση των υποστυλωμάτων λόγω σεισμού. Η επίλυση προήλθε από το Fespa. Το πρόγραμμα επιδέχεται οποιαδήποτε δράση επιθυμεί να δωσει ο χρήστης καθώς και τον συνδυασμό των δράσεων.