Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Επίλυση

  • Επίλυση με Ευρωκώδικα 2.
  • Σεισμικοί συνδυασμοί με επιλογή πλήθους .
  • Ελαστική ανάλυση μειωμένης ακαμψίας για να λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς των βυθίσεων η ρηγμάτωση, ο ερπυσμός και η ξύρανση.

Μετατόπιση Y (περιβάλλουσα). Επιρροή ερπυσμού-ρηγμάτωσης -ξήρανσης με κατάλληλους συντελεστές
Μετατόπιση Y (περιβάλλουσα). Επιρροή ερπυσμού-ρηγμάτωσης -ξήρανσης με κατάλληλους συντελεστές
Φόρτιση της πλάκας στη θέση των υποστυλωμάτων λόγω σεισμού. Η επίλυση προήλθε από το Fespa. Το πρόγραμμα επιδέχεται οποιαδήποτε δράση επιθυμεί να δωσει ο χρήστης καθώς και τον συνδυασμό των δράσεων.
Φόρτιση της πλάκας στη θέση των υποστυλωμάτων λόγω σεισμού. Η επίλυση προήλθε από το Fespa. Το πρόγραμμα επιδέχεται οποιαδήποτε δράση επιθυμεί να δωσει ο χρήστης καθώς και τον συνδυασμό των δράσεων.