Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Γεωμετρία δικτύου

 • Στοιχείο τριγωνικής μορφής (Tric Element).
 • Ειδικό γραμμικό στοιχείο εσχάρας (Grid Element).
 • Εξελιγμένη γεννήτρια δικτύου (Mesh Generator).
 • Ανάλυση πλακών σε τριγωνικά (ή τετραγωνικά) στοιχεία.
 • Πύκνωση του δικτύου σε κόμβους και γραμμές.
 • Περιγραφή κάθε επιφάνειας από κόμβους και τις μεταξύ αυτών γραμμές ή τόξα.
 • Οπές σε επιφάνειες.
 • Επιφάνειες μέσα σε άλλες επιφάνειες με διαφορετικά χαρακτηριστικά (πχ. οπλισμοί, πάχος, διάσταση δικτύου, κλπ). Τέτοιες επιφάνειες μπορεί να είναι επιφάνειες που περικλείουν τα ίχνη των υποστυλωμάτων, τοπικές ενισχύσεις, κλπ.

Διακρίνονται πλάκες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, περιοχές ενισχύσεων γύρω από τα υποστυλώματα καθώς και πυκνώσεις του δικτύου. Στη θέση του ανελκυστήρα υπάρχει οπή.
Διακρίνονται πλάκες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, περιοχές ενισχύσεων γύρω από τα υποστυλώματα καθώς και πυκνώσεις του δικτύου. Στη θέση του ανελκυστήρα υπάρχει οπή.
Ενίσχυση σε περιοχή εντός της πλάκας με διαφορετικό πάχος και πύκνωση οπλισμού.
Ενίσχυση σε περιοχή εντός της πλάκας με διαφορετικό πάχος και πύκνωση οπλισμού.

 • Διαστασιολόγηση οποιασδήποτε μορφής επιφάνειας.
 • Επιλογή έδρασης επί ελαστικού εδάφους.
 • Σημειακά φορτία επί της πλάκας.
 • Γραμμικά κατανεμημένα φορτία επί της πλάκας.
 • Εφαρμογή σημειακών στηρίξεων.
 • Εφαρμογή γραμμικών στηρίξεων.
 • Εισαγωγή γραμμής δικτύου με διαστάσεις, για τη προσομοίωση γραμμικού μέλους (δοκός) με τρεις βαθμούς ελευθερίας.
 • Ανάλυση της γραμμής δικτύου από το δίκτυο σε επιμέρους τμήματα και συμμετοχή της στο μητρώο ακαμψίας ως στοιχείο εσχάρας (grid).
 • Ενίσχυση σε περιοχή εντός της πλάκας, όπου θα απαιτηθεί είτε διαμόρφωση γεωμετρική (πχ. διαφορετικό πάχος) είτε πύκνωση οπλισμού. Λαμβάνει μέρος στην ανάλυση του μοντέλου, συμμετέχοντας με την ακαμψία της βάσει του πάχους της. Παράγεται δίκτυο (mesh) για κάθε ενίσχυση ξεχωριστό από αυτό της επιφάνειας στην οποία ανήκει και υπολογίζει τον απαιτούμενο οπλισμό στην περιοχή αυτή.
 • Δυνατότητα περιγραφής του ίχνους πόδα του υποστυλώματος. Το υποστύλωμα λαμβάνει μέρος στην ανάλυση του μοντέλου, συμμετέχοντας με την ακαμψία του βάσει των διαστάσεών του. Παράγεται δίκτυο (mesh) για κάθε υποστύλωμα ξεχωριστό από αυτό της επιφάνειας στην οποία ανήκει.

Υπολογισμός και καμπύλων πλακών. Γραμμικές φορτίσεις στην περίμετρο. Στήριξη στις δοκούς. Πύκνωση δικτύου στις περιοχές στηρίξεων
Υπολογισμός και καμπύλων πλακών. Γραμμικές φορτίσεις στην περίμετρο. Στήριξη στις δοκούς. Πύκνωση δικτύου στις περιοχές στηρίξεων
Ρύθμιση παραμέτρων οπλισμού. Επιλογή γωνίας οπλισμού.
Ρύθμιση παραμέτρων οπλισμού. Επιλογή γωνίας οπλισμού.

Φόρτιση

Τα φορτία που μεταβιβάζονται μέσω της γεννήτριας δικτύου στα στοιχεία είναι:

 • Συγκεντρωμένα επί κόμβων (σημειακά φορτία και ροπές επί κόμβων).
 • Γραμμικά κατανεμημένα φορτία επί των γραμμών.
 • Ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία επί των επιφανειών.
 • Επιπλέον φορτίσεις επιλογής του χρήστη, καθώς και οι συνδυασμοί αυτών