Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Αποτελέσματα

 • Διαγράμματα για όλες τι φορτίσεις (μόνιμα, κινητά, φορτία χρήστη) και συνδυασμών τους.
 • Μετατοπίσεις (βύθιση, πίεση εδάφους).
 • Μεγέθη διαστασιολόγησης οπλισμού κατά BAUMANN (Ροπές, διάτμηση qmax).
 • Απαιτούμενες επιφάνειες οπλισμού – Ράβδοι/απόσταση.
 • Διατμητικά μεγέθη.
 • Περιβάλλουσες.
 • Επιλογή μορφής αποτελεσμάτων για καλύτερη εποπτεία (Ισοχρωματικές λωρίδες, Ισοβαρείς γραμμές, Τροχιές κυρίων μεγεθών).
 • Επιλογή του τρόπου εξομάλυνσης αποτελεσμάτων των στοιχείων.

Διάγραμμα ελέγχου θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος
Διάγραμμα ελέγχου θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος
Υπολογισμός λοξού οπλισμού σε λοξή πλακογέφυρα
Υπολογισμός λοξού οπλισμού σε λοξή πλακογέφυρα

Αποτελέσματα | 3D απεικόνιση

 • Έγχρωμη τρισδιάστατη απεικόνιση της πλάκας (ανωδομής ή κοιτόστρωσης).
 • Επιλογή προβολής των αποτελεσμάτων πάνω στη πλάκα.

Τριδιάστατη απεικόνιση της πλάκας με το διάγραμμα βύθισης
Τριδιάστατη απεικόνιση της πλάκας με το διάγραμμα βύθισης
Τρισδιάστατη απεικόνιση των βυθίσεων
Τρισδιάστατη απεικόνιση των βυθίσεων

Αποτελέσματα | Σχέδια – Τεύχος

 • Αναλυτικό τεύχος μελέτης.
 • Εξαγωγή του αρχείου για περαιτέρω επεξεργασία στο στατικό πρόγραμμα Fespa ή στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων.