Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τί είναι νέο στην τελευταία έκδοση Fespa; – Synθesis for Fespa (9.1.0.46)

Synθesis for Fespa – 3D περιβάλλον (OpenGL) με δυνατότητα σχεδίασης & τροποποίησης στο χώρο


Με το Synθesis for Fespa συνθέτετε τον στατικό φορέα στο 3D περιβάλλον χρησιμοποιώντας 3D εντολές & εξελιγμένα σχεδιαστικά 3D εργαλεία. Επιπλέον περιηγείστε ελεύθερα εντός και εκτός του 3D κτιρίου (orbit, pan, look around, zoom in-out) & έχετε πολλαπλές επιλογές στον τρόπο απεικόνισης.

<b>Ελεύθερη περιήγηση</b> εντός & εκτός του 3D κτιρίου (orbit, pan, look around, zoom in-out)
Ελεύθερη περιήγηση εντός & εκτός του 3D κτιρίου (orbit, pan, look around, zoom in-out)
Δημιουργία <b>δικτυωμάτων</b> με έξυπνη εισαγωγή δοκού κεντρικά στο Synθesis for Fespa
Δημιουργία δικτυωμάτων με έξυπνη εισαγωγή δοκού κεντρικά στο Synθesis for Fespa

Ο φορέας απεικονίζεται, σε αξονομετρική ή προοπτική προβολή. Με δυνατότητα παρουσίασης ενός μόνο ορόφου, περισσότερων επιλεγμένων ορόφων ή του συνόλου του κτιρίου.

Οι 3D εντολές αποτελούν επέκταση των αντίστοιχων εντολών που υπάρχουν στο περιβάλλον της κάτοψης (π.χ. «Έξυπνη εισαγωγή δοκού», «Πάρε/Δώσε παραμέτρους», «Κίνηση άκρου», κλπ).

<b>Κίνηση άκρου δοκού</b> στο <b>Synθesis for Fespa</b> από έναν όροφο σε άλλο ή εντός του ίδιου ορόφου. Με ταυτόχρονη αλλαγής της θέσης άκρου δοκού και της συνδεσμολογίας του.
Κίνηση άκρου δοκού στο Synθesis for Fespa από έναν όροφο σε άλλο ή εντός του ίδιου ορόφου. Με ταυτόχρονη αλλαγής της θέσης άκρου δοκού και της συνδεσμολογίας του.
Σύνθεση <b>στατικού μοντέλου ξύλινης στέγης</b> στο <b>Synθesis for Fespa</b>. Με γεωμετρικό οδηγό την αυτόματα δημιουργημένη αρχιτεκτονική στέγη!
Σύνθεση στατικού μοντέλου ξύλινης στέγης στο Synθesis for Fespa. Με γεωμετρικό οδηγό την αυτόματα δημιουργημένη αρχιτεκτονική στέγη!

Κίνηση άκρου δοκού στο 3D περιβάλλον (OpenGL) του Synθesis for Fespa
Κίνηση άκρου δοκού στο 3D περιβάλλον του Synθesis for Fespa

 • Αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον της OpenGL μεταφέρονται αυτόματα στο περιβάλλον της κάτοψης και αντίστροφα.

Αμφίδρομη επικοινωνία κάτοψης - OpenGLSynthesis_for_Fespa_epikoinonia_katopsis_3d_1
Αμφίδρομη επικοινωνία κάτοψης – OpenGL

 • Τα νέα σχεδιαστικά 3D εργαλεία αναγνωρίζουν αυτόματα τις χωρικές σχέσεις των στοιχείων του φορέα (πχ. δυνατότητα αυτόματης μέτρηση της κλίσης δοκού, πλάκας, κλπ ως προς το οριζόντιο επίπεδο ΧΖ)
 • Απεικονίζεται η 3D γεωμετρία και το γραμμικό προσομοίωμα του φορέα (κόμβοι & μέλη).
 • Εμφανίζονται πληροφορίες για οποιοδήποτε κόμβο (π.χ. όνομα, όροφο στον οποίο ανήκει, κλπ) ή μέλος (π.χ. όνομα δοκού / υποστυλώματος / πλάκας / κόμβου, διαστάσεις διατομής, κλπ) του φορέα.
 • Εμφανίζονται / αποκρύπτονται οι τοπικοί άξονες κάθε μέλους.

Πληροφορίες για οποιοδήποτε κόμβο ή μέλος του φορέα
Πληροφορίες για οποιοδήποτε κόμβο ή μέλος του φορέα

 • Προσφέρεται πλήρης εποπτεία της γεωμετρίας του 3D κτιρίου, των ιδιοτήτων του και των λαθών επίλυσης.

Τα λάθη επίλυσης επισημαίνονται στο 3D περιβάλλον. Με το Synθesis for Fespa έχετε την δυνατότητα της απευθείας επίλυσής τους στο 3D περιβάλλον
Τα λάθη επίλυσης επισημαίνονται στο 3D περιβάλλον. Με το Synθesis for Fespa έχετε την δυνατότητα της απευθείας επίλυσής τους στο 3D περιβάλλον

 • Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα φόντου, να τροποποιήσετε τον φωτισμό του, να επηρεάσετε την ταχύτητα πλοήγησης, κλπ καθώς διαθέτει το δικό του σύνολο παραμέτρων.

Tags & Synθesis for Fespa

Η δυνατότητα ομαδοποίησης στοιχείων κάτω από ένα tag προσφέρει εποπτεία στον στατικό σχεδιασμό καθώς επισημαίνονται, μέσω της «Επεξεργασίας», μέλη με κοινές ιδιότητες π.χ. μέλη που ανήκουν σε υποφορέα (στέγη), τεγίδες, ελκυστήρες, διαγώνιοι σύνδεσμοι, κλπ.

Synthesis_for_Fespa_3d_epopteia_statiko_tag_3
Eποπτεία στον στατικό σχεδιασμό καθώς επισημαίνονται, μέλη με κοινές ιδιότητες π.χ. οριζόντιοι διαγώνιοι σύνδεσμοι

Mαζικές αλλαγές απευθείας στο 3D περιβάλλον (π.χ. ομαδικές τροποποιήσεις διατομών)
Mαζικές αλλαγές απευθείας στο 3D περιβάλλον (π.χ. ομαδικές τροποποιήσεις διατομών)
Στα επιλεγμένα/επισημασμένα μέλη μπορούν να εφαρμοστούν μαζικές αλλαγές στις παραμέτρους τους μέσω της νέας εντολής «Μαζική αλλαγή παραμέτρων» σε «Δοκό», «Υποστύλωμα», «Πλάκα» καθώς και αλλαγές μέσω των εντολών της «Επεξεργασίας».

Κατά τον σχεδιασμό του στατικού φορέα αποδίδονται αυτόματα tag στις δοκούς που εισάγονται:

 • ανάλογα με το είδος μέλους που είναι χαρακτηρισμένες (π.χ. «@: Ράβδοςδικτυώματος», «@: Τεγίδα», κλπ για δοκούς από δομικό χάλυβα, «@: Γενικόμέλος (μπετόν), «@: Πεδιλοδοκός», κλπ για δοκούς από σκυρόδεμα).
 • αν έχει οριστεί ότι ανήκουν σε υποφορέα (στέγη) [π.χ. «@: Υποφορέας(στέγη)].
 • αν έχει οριστεί ότι παραλαμβάνουν φορτία ανέμου, χιονιού (π.χ «@:Παραλαβή φορτίων ανέμου», κλπ).