Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Νέα στο Fespa 17 – 7.2.0.50

Νέο module στο FespaR – Αποτίμηση με ελαστική ανάλυση Time History (χρονοϊστορίας)

Δυνατότητα αποτίμησης με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας είτε με τη μέθοδο των συντελεστών τοπικής πλαστιμότητας m είτε με τη μέθοδο συντελεστή q.

Αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας στο FespaR
Αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας στο FespaR

Πότε επιλέγω Time History;

 • Όταν η Σ.Α.Δ. – Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων – είναι χαμηλή (ανεκτή) επιλέγουμε ελαστική δυναμική ανάλυση καθώς σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. η ανελαστική ανάλυση Pushover συνίσταται για Σ.Α.Δ. τουλάχιστον ικανοποιητική.
 • Οταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική (ΚΑΝ.ΕΠΕ) η ανελαστική ανάλυση Pushover πρέπει να συνοδεύεται από την ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας
 • Όταν πρέπει να περιοριστεί αρκετά το κόστος της μελέτης καθώς για ανεκτή Σ.Α.Δ. δεν απαιτείται η πειραματική εξακρίβωση της αντοχής των υλικών, δηλαδή δεν απαιτούνται πυρηνοληψίες.

Προϋποθέσεις εφαρμογής ελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας στο τεύχος μελέτης

Στην περίπτωση που η Σ.Α.Δ. είναι ανεκτή προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε αποκλειστικά με αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας ή με συνδυασμό χρονοϊστορίας & pushover, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. πρέπει να γίνει:

 • έλεγχος προϋποθέσεων εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης.

Οι έλεγχοι εκτυπώνονται στο τεύχος αποτελεσμάτων του FespaR.

Έλεγχος μορφολογικής κανονικότητας & προϋποθέσεων εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης
Έλεγχος μορφολογικής κανονικότητας & προϋποθέσεων εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης
Έλεγχος επιρροής ανώτερω ιδιομορφών, γραφική απεικόνιση (διαθέσιμο στην 7.1.0.64)
Έλεγχος επιρροής ανώτερω ιδιομορφών, γραφική απεικόνιση (διαθέσιμο στην 7.1.0.64)

Επιπλέον σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. η ανελαστική ανάλυση Pushover πρέπει να συνοδεύεται από την ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας όταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική . Στο FespaR ο έλεγχος ανώτερων ιδιομορφών εκτυπώνεται στο τεύχος αποτελεσμάτων τόσο σε μορφή πινάκων όσο και γραφικά από την έκδοση 7.1.0.64.

Φυσικά & τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα

Η ανάλυση με τη μέθοδο της χρονοϊστορίας στο FespaR γίνεται είτε για φυσικά επιταχυνσιογραφήματα, από πραγματικές καταγραφές, είτε για τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα.

FespaR - Στο τεύχος αποτελεσμάτων κλιμάκωση οριζόντιων συνιστωσών σεισμικών διεγέρσεων
Στο τεύχος αποτελεσμάτων κλιμάκωση οριζόντιων συνιστωσών σεισμικών διεγέρσεων

Επιταχυνσιογραφήματα & φάσματα απόκρισης στο τεύχος μελέτης
Επιταχυνσιογραφήματα & φάσματα απόκρισης στο τεύχος μελέτης
Το FespaR παράγει αυτοματοποιημένα με τη μέθοδο της φασματικής αναπαράστασης τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα με αυτόματη προσαρμογή στο ελαστικό φάσμα σχεδιασμού. Οι σεισμοί αυτοί είναι τυχαίοι μεταξύ τους και ανεξάρτητοι.

Επιπλέον δίνεται δυνατότητα επιλογής του αριθμού των τεχνητών επιταχυνσιογραφημάτων που θα παραχθούν, συμβατών με το ελαστικό φάσμα του EC8-1.

Λόγοι επάρκειας μελών λ και πλαστιμότητας m σε συγκεντρωτικούς & αναλυτικούς πίνακες

Οι λόγοι επάρκειας λ και πλαστιμότητας m, που προκύπτουν από την ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας, εκτυπώνονται σε συγκεντρωτικούς πίνακες στο τεύχος μελέτης. Επιπλέον για κάθε μέλος εκτυπώνεται αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών τους.

Απευθείας μετάβαση από τους συγκεντρωτικούς πίνακες στους αναλυτικούς υπολογισμούς κάνοντας κλικ στον επιθυμητό λόγο επάρκειας του συγκεντρωτικού πίνακα.

Εκτύπωση συγκεντρωτικού πίνακα λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων στο τεύχος μελέτης
Εκτύπωση συγκεντρωτικού πίνακα λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων στο τεύχος μελέτης
Εκτύπωση συγκεντρωτικού πίνακα λόγων επάρκειας δοκών στο τεύχος μελέτης
Εκτύπωση συγκεντρωτικού πίνακα λόγων επάρκειας δοκών στο τεύχος μελέτης

FespaR-time-history-logoi-eparkeias-ypostylomata2
Αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών λόγου επάρκειας λ και πλαστιμότητας m υποστυλώματος

FespaR - Αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών λόγου επάρκειας λ και πλαστιμότητας μ δοκών
Αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών λόγου επάρκειας λ και πλαστιμότητας m δοκού

Δύο μέθοδοι επίλυσης:

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο αλγορίθμων επίλυσης:

 • Γραμμική ιδιομορφική μέθοδος
 • Μέθοδος Newmark

Επιρροή τοιχοπληρώσεων

Στην αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας ο μελετητής μπορεί να επιλέξει αν οι τοιχοπληρώσεις θα είναι ενεργές ή όχι με διαχωρισμό μεταξύ άοπλων, ενισχυμένων τοιχοπληρώσεων και τοιχοματοποιημένων πλαισίων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να να πραγματοποιούνται όλες οι σεισμικές επιλύσεις στον φορέα με και χωρίς τοιχοπληρώσεις και να εξάγονται τα δυσμενέστερα αποτελέσματα.

Βελτιώσεις FespaR – Ανελαστική ανάλυση Pushover

Δυσμενέστερες εντάσεις για διαστασιολόγηση βλήτρων

Στο τεύχος αποτελεσμάτων εκτυπωνονται οι δυσμενέστερες εντάσεις για τις αναλύσεις Pushover και χρονοϊστορίας σε κάθε άκρο μέλους π.χ. για διαστασιολόγηση βλήτρων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. παρ. 8.2.1.5.

Πίνακας δυσμενέστερων εντάσεων για τις αναλύσεις Pushover και χρονοϊστορίας σε κάθε άκρο μέλους
Πίνακας δυσμενέστερων εντάσεων για τις αναλύσεις Pushover και χρονοϊστορίας σε κάθε άκρο μέλους

Έλεγχος διάτμησης κόμβων

Έλεγχος διάτμησης κόμβων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. παρ. 7.2.5

Αναλυτικός πίνακας ελέγχου διάτμησης κόμβων
Αναλυτικός πίνακας ελέγχου διάτμησης κόμβων
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ελέγχου διάτμησης κόμβων
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ελέγχου διάτμησης κόμβων

Συγκεντρωτικά διαγράμματα ανάλυσης Pushover

Τυπώνονται για κάθε διεύθυνση συνοπτικά όλες οι καμπύλες αντίστασης Pushover για κάθε συνδυασμό φόρτισης.

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα στο Fespa για όλο το πλήθος των 32 αναλύσεων στη Χ διεύθυνση
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα στο Fespa για όλο το πλήθος των 32 αναλύσεων στη Χ διεύθυνση

Νέα παράμετρος «Κτίριο > Αποτίμηση > Γωνία στροφής χορδής θSD (θΒ) βάσει»

Μέσω της νέας παραμέτρου επιλέγεται αν η γωνία στορφής χορδής στην επιτελεστικότητα SD θα υπολογιστεί σύμφωνα με τον EC8 ή τον KAN.ΕΠΕ.

Νέες δυνατότητες Fespa Μεταλλικά

Νέα ομάδα συνδέσεων κοιλοδοκών

Διαθέσιμοι τύποι συνδέσεων κοιλοδοκών στο πρόγραμμα υπολογισμού συνδέσεων:

 • κόμβος Κ, με δύο πλευρικά διαγώνια μέλη,
 • κόμβος ΚΤ με τρία διαγώνια μέλη,
 • κόμβος Ν με κεντρικό και ένα πλευρικό διαγώνιο μέλος,
 • κόμβος Τ, με μόνο το κεντρικό διαγώνιο μέλος,
 • κόμβος Υ, με μόνο ένα πλευρικό διαγώνιο μέλος
Διαθέσιμοι τύποι συνδέσεων κοιλοδοκών στο πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων
Διαθέσιμοι τύποι συνδέσεων κοιλοδοκών στο πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων

Βελτίωση Fespa – υπολογισμός ξύλινων κατασκευών

Προμέτρηση δοκών και υποστυλωμάτων από δομική ξυλεία

Εκτυπώνεται πίνακας με την προμέτρηση δοκών και υποστυλωμάτων ξεχωριστά αλλά και πίνακας συνολικής προμέτρησης μελών από δομική ξυλεία.

Πίνακας προμέτρησης μελών από δομική ξυλεία
Πίνακας προμέτρησης μελών από δομική ξυλεία