Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τί είναι νέο στην τελευταία έκδοση Tekton; – Synθesis for Tekton (9.1.0.16)

Synθesis for Tekton – 3D περιβάλλον (OpenGL) με δυνατότητα σχεδίασης & τροποποίησης στο χώρο

Nέο 3D περιβάλλον ΟpenGL – Επεξεργασία

<b>Προσθήκη ανοίγματος</b> με την εντολή <b>Από σημείο</b> στο χώρο
Προσθήκη ανοίγματος με την εντολή Από σημείο στο χώρο

Περιβάλλον BIM – Δυνατότητα σχεδίασης & τροποποίησης (modeling & editing) απευθείας στο χώρο.

Με το Synθesis for Tekton συνθέτετε το αρχιτεκτονικό μοντέλο στο 3D περιβάλλον χρησιμοποιώντας 3D εντολές & εξελιγμένα σχεδιαστικά 3D εργαλεία.

Οι 3D εντολές αποτελούν επέκταση των αντίστοιχων εντολών που υπάρχουν στο περιβάλλον της κάτοψης (π.χ.«2 σημείων» του «Τοίχου», της «Γραμμής», «Πάρε/Δώσε παραμέτρους», «Κίνηση επιπέδου», κλπ).

Αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον της OpenGL μεταφέρονται αυτόματα στο περιβάλλον της κάτοψης και αντίστροφα.

Τοίχος

 • Εντολές «2 σημείων» & «Συνεχής»: Δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης τοίχου/ τοίχων στον χώρο σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Επιλέγοντας το πρώτο άκρο του πρώτου τοίχου προσδιορίζεται και το υψόμετρο εισαγωγής του.

  Επιπλέον η νέα παράμετρος «Αυτόματη απόδοση ύψους τοίχου για 3D επεξεργασία» (καρτέλα Γεωμετρία) καθορίζει τον τρόπο απόδοσης του ύψους του τοίχου κατά τη εισαγωγή του. Όταν η παράμετρος παίρνει την τιμή «Όχι» το ύψος του τοίχου καθορίζεται με ελεύθερη επιλογή σημείου (συντεταγμένης Υ) στον χώρο.

 • Οι εντολές «Κίνηση άκρου» & «Προέκταση ή αποκοπή τοίχου σε ευθεία», «Παράλληλος με τοίχο», «Κάθετος σε τοίχο», «Επέκταση», γίνονται από οποιοδήποτε από τα 8 άκρα του επιλεγμένου τοίχου.

<b>Προσθήκη Τοίχου</b> με την εντολή <b>2 σημείων</b> στο χώρο
Προσθήκη Τοίχου με την εντολή 2 σημείων στο χώρο
Εντολή <b>Επέκταση Τοίχου</b> στο χώρο
Εντολή Επέκταση Τοίχου στο χώρο

 • Τέλος μέσω της εντολής «Κίνηση»υποστηρίζεται η ελεύθερη Κίνηση του τοίχου στο χώρο, και από το αρχικό του υψόμετρο σε άλλο, σε συντεταγμένες ΧΖΥ. Η κίνηση γίνεται από οποιοδήποτε από τα 24 σημεία έλξης του τοίχου

* Οι ίδιες δυνατότητες ισχύουν και για τις εντολές 2 σημείων, Κίνηση και Κίνηση άκρου της οντότητας Γραμμή.

Επίπεδο

 • Εντολή «Περιγραφή»: Δίνεται η δυνατότητα περιγραφής επίπεδου στον χώρο σε οποιοδήποτε υψόμετρο και με οποιαδήποτε κλίση (κεκλιμένο, κατακόρυφο), με επιλογή υπαρχόντων σημείων έλξης. Επιλέγοντας το πρώτο σημείο περιγραφής του επιπέδου προσδιορίζεται και το υψόμετρο εισαγωγής του.
 • Νέα εντολή «Επέκταση πλευράς» μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα αυξομείωσης του μήκους ενός επιπέδου. Ο χρήστης επιλέγει το επίπεδο και στη συνέχεια την πλευρά που θέλει να μετακινήσει κατά συγκεκριμένη απόσταση.

  Η εντολή λειτουργεί και στην κάτοψη

Εντολή <b>Περιγραφή επιπέδου</b> στο χώρο
Εντολή Περιγραφή επιπέδου στο χώρο
Εντολή <b>Επέκταση Πλευράς</b> επιπέδου στο χώρο
Εντολή Επέκταση Πλευράς επιπέδου στο χώρο

 • Eντολές «Κίνηση», «Κίνηση σημείου» & «Προσθήκη σημείου»: Υποστηρίζεται η ελεύθερη Κίνηση του επιπέδου στο χώρο (και από το αρχικό του υψόμετρο σε άλλο) καθώς και η τροποποίηση του περιγράμματός του, μέσω ελεύθερου χειρισμού των σημείων/ κορυφών του σε συντεταγμένες ΧΖΥ

Αντικείμενα – Κάγκελα

 • Τα σημεία έλξης τους αυξήθηκαν για τον ευκολότερο χειρισμό τους: 9 σημεία στην κάτοψη, 18 σημεία στο χώρο
 • Εντολές «Προσθήκη» & «Υπό γωνία»: Προσθήκη επιπλέον βημάτων για την ευκολότερη και ακριβέστερη εισαγωγή στο επιθυμητό σημείο της κάτοψης/ του χώρου του επιλεγμένου αντικειμένου. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης αντικειμένου απευθείας στον χώρο σε οποιοδήποτε υψόμετρο

H λειτουργία της εντολής <b>Προσθήκη αντικειμένου</b> στο χώρο με επιλογή του κατάλληλου σημείου έλξης
H λειτουργία της εντολής Προσθήκη αντικειμένου στο χώρο με επιλογή του κατάλληλου σημείου έλξης
Ενεργοποίηση του <b>επιπέδου ανίχνευσης οντοτήτων</b> κατ΄α την προσθήκη του αντικειμένου για την ευκολότερη τοποθέτησή του σε επαφή με υφιστάμενα δομικά στοιχεία
Ενεργοποίηση του επιπέδου ανίχνευσης οντοτήτων κατ΄α την προσθήκη του αντικειμένου για την ευκολότερη τοποθέτησή του σε επαφή με υφιστάμενα δομικά στοιχεία

 • Εντολές «Προσθήκη κάγκελου», «Προσθήκη σε παράταξη»: Δυνατότητα τοποθέτησης Κάγκελου ή Αντικειμένων σε παράταξη στον χώρο σε οποιοδήποτε υψόμετρο
 • Εντολή «Κίνηση»: Υποστηρίζεται η ελεύθερη κίνηση του αντικειμένου στο χώρο (από συγκεκριμένο υψόμετρο σε άλλο) σε συντεταγμένες ΧΖΥ. Η κίνηση γίνεται από οποιοδήποτε από τα 18 σημεία έλξης του αντικειμένου.

Επεξεργασία

 • Η λειτουργία των εντολών επιλογών/ απο-επιλογών («+Περιοχή», «+Στοιχείο», «+Τag»…) έχει τροποποιηθεί ώστε στο 3D περιβάλλον να είναι δυνατή η επιλογή εύκολα και γρήγορα στοιχείων που ανήκουν στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς ορόφους. Τα επιλεγμένα αλλάζουν χρώμα και φωτίζονται έτσι ώστε να είναι εύκολα αντιληπτό ποιά θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία.

  Αποκτάτε έτσι άμεσα πλήρη εικόνα του «σκηνικού» που δημιουργείτε καθώς έχετε τη δυνατότητα εφαρμογής μεμονωμένων ή μαζικών αλλαγών (πχ. αλλαγή υλικών, τύπου ανοίγματος κλπ) απευθείας σε αυτό.

  Δείτε παράδειγμα επιλογής ενός συνόλου ανοιγμάτων (με την εντολή «+Τag» και αλλαγής τύπου με την εντολή «Μαζική αλλαγή εμφάνισης» (αριστερή εικόνα)

 • Νέα εντολή «3D αλλαγή γεωμετρίας» (Stretch & fit): με την οποία μεταβάλλετε το σχήμα, την κλίση και το υψόμετρο ενός ή και περισσότερων επιλεγμένων επιπέδων.

  Μέσω της εντολής αυτής επιτυγχάνεται και η ένταξη ανοίγματος σε στέγη οποιασδήποτε γεωμετρίας (δεξιά εικόνα).

Μαζική επιλογή ανοιγμάτων με <b>«+Τag»</b> και αλλαγή τύπου ανοίγματος για όλα τα επιλεγμένα με <b>«Μαζική αλλαγή εμφάνισης»</b>
Μαζική επιλογή ανοιγμάτων με «+Τag» και αλλαγή τύπου ανοίγματος για όλα τα επιλεγμένα με «Μαζική αλλαγή εμφάνισης»
Εντολή <b>«3D αλλαγή γεωμετρίας»</b> για προσαρμογή ανοίγματος σε στέγη (φεγγίτης)
Εντολή «3D αλλαγή γεωμετρίας» για προσαρμογή ανοίγματος σε στέγη (φεγγίτης)

<b>Συναρμογή του επιλεγμένου υλικού</b> με ορισμό 3D τοπικών συντεταγμένων
Συναρμογή του επιλεγμένου υλικού με ορισμό 3D τοπικών συντεταγμένων
Νέα εντολή «3D τοπικές συντεταγμένες»

Μέσω της οποίας μπορείτε να προσαρμόσετε εύκολα και γρήγορα σε κεκλιμένες (ή κατακόρυφες) επιφάνειες τα υλικά φωτορεαλισμού σας (εικόνα υλικού texture ή/ και χαρασσόμενη γεωμετρία) επιλέγοντας κέντρο και 2 κατευθύνσεις (τοπικούς άξονες u, v).

Έτσι μπορείτε εύκολα να διορθώσετε ασυνέχειες κατά το «στρώσιμο» των υλικών σας ή και να καθορίσετε συγκεκριμένη τοπική αρχή για την «αρμολόγηση» τους (πλακάκια, τοιχοποιία, ξύλινα δάπεδα κλπ).

Η εντολή αντικαθιστά την προγενέστερη «Τοπικές συντεταγμένες»

Στρώσιμο του επιλεγμένου υλικού σε κεκλιμένο επίπεδο μέσω τοπικών αξόνων u, v (UV tiling) στο χώρο
Στρώσιμο του επιλεγμένου υλικού σε κεκλιμένο επίπεδο μέσω τοπικών αξόνων u, v (UV tiling) στο χώρο

 • Εντολή «Τομή επιλεγμένων από ευθύγραμμο τμήμα»: τροποποιήθηκε ώστε να είναι δυνατή η διάσπαση και κεκλιμένων επιπέδων. Βελτιώθηκε η λειτουργία της και στο περιβάλλον της κάτοψης.

Οδηγός

Δημιουργία σημείου οδηγού στην <b>τομή κεκλιμένου επιπέδου – τοίχου</b>
Δημιουργία σημείου οδηγού στην τομή κεκλιμένου επιπέδου – τοίχου
Νέα εντολή «Σημείο από τομή ευθείας και Επιπέδου»

Δημιουργεί σημείο στον χώρο (X,Z,Y) το οποίο προκύπτει από την τομή νοητής ευθείας νοητού επίπεδου.

Χρήσιμη για τον ορισμό σημείων έλξεων σε ακμές που προκύπτουν κατά την αλληλοτομία στερεών (ή την εν δυνάμει αλληλοτομία αυτών), όπως πχ. στην τομή κατακόρυφου και κεκλιμένου επιπέδου.

(βλ. διπλανό σχήμα)

Η εντολή είναι ενεργή μόνο στο 3D περιβάλλον (OpenGL).

 • Εντολές «Σε τμήματα», «Ανά απόσταση», «Προσθήκη σημείου»: Δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης σημείου Οδηγού στο χώρο. Υποστηρίζεται επίσης η διαίρεση νοητής «λοξής» περασιάς στο χώρο με ταυτόχρονη τοποθέτηση των σημείων οδηγού σε συντεταγμένες ΧΖΥ

Δημιουργία σημείων οδηγού που ισαπέχουν, κατά μήκος κεκλιμένου καθ’ ύψος ευθύγραμμου τμήματος («Ανά απόσταση»)
Δημιουργία σημείων οδηγού που ισαπέχουν, κατά μήκος κεκλιμένου καθ’ ύψος ευθύγραμμου τμήματος («Ανά απόσταση»)

 • Νέες παράμετροι στην καρτέλα «Εμφάνιση οδηγού»: μέσω των οποίων καθορίζονται τα στοιχεία εμφάνισης (χρώμα περασιών, χρώμα σημείων κλπ) του Οδηγού στο περιβάλλον της 3D Απεικόνισης/ Επεξεργασίας καθώς και το αν θα εμφανίζεται μόνο ο οδηγός του ενεργού ορόφου ή αν θα εμφανίζονται ταυτόχρονα οι οδηγοί όλων των ορατών ορόφων.

Παρατηρητής

 • Νεα εντολή «Καθορισμός θέσης φωτορεαλισμού» με την οποία δημιουργείται, από το περιβάλλον της «3D απεικόνισης – επεξεργασίας», παρατηρητής, στην κάτοψη, ο οποίος «βλέπει» από τη δεδομένη θέση και με την ίδια γωνία, τον όροφο ή το κτίριο, αποτυπώνει δηλαδή το συγκεκριμένο view. Χρήσιμο για την ανάκληση του συγκεκριμένου view στο περιβάλλον της OpenGL. Η νέα παράμετρος «Περιγραφή παρατηρητή» λειτουργεί συμπληρωματικά του ονόματος του παρατηρητή και μπορεί να δηλώνει κάποια επιλέον πληροφορία για τη συγκεκριμένη θέαση (view) την οποία αποτυπώνει ο εν λόγω παρατηρητής, πχ. «θέα από δρόμο».
 • Νέα εντολή «Φωτορεαλισμός Raytrace»: μεσω της οποίας τοποθετείται πρώτα ένας παρατηρητής ο οποίος αποτυπώνει το συγκεκριμένο view (αντίστοιχα με την εντολή «Καθορισμός θέσης Φωτορεαλισμού), και εν συνεχεία παράγεται αυτόματα η φωτορεαλιστική απεικόνιση».

Nέο 3D περιβάλλον ΟpenGL – Απεικόνιση

Για άμεση εποπτεία της γεωμετρίας του 3D μοντέλου και των ιδιοτήτων του

 • Διαφορετικές επιλογές στον τρόπο απεικόνισης του μοντέλου: Το μοντέλο απεικονίζεται με υλικά ή χωρίς, σε αξονομετρική ή προοπτική προβολή.

Με δυνατότητα παρουσίασης ενός μόνο ορόφου, περισσότερων επιλεγμένων ορόφων ή του συνόλου του κτιρίου.

<b>Στερεοσκοπικό μοντέλο</b>
Στερεοσκοπικό μοντέλο
 <b>Μοντέλο με υλικά</b>
Μοντέλο με υλικά

 • Εξελιγμένες δυνατότητες ελεύθερης πλοήγησης εντός και εκτός του 3D κτιρίου: orbit, pan, look around, zoom in-out

Ελεύθερη περιήγηση εντός & εκτός του 3D κτιρίου (orbit, pan, look around, zoom in-out)
Ελεύθερη περιήγηση εντός & εκτός του 3D κτιρίου (orbit, pan, look around, zoom in-out)
Ελεύθερη περιήγηση εντός & εκτός του 3D κτιρίου (orbit, pan, look around, zoom in-out)
Ελεύθερη περιήγηση εντός & εκτός του 3D κτιρίου (orbit, pan, look around, zoom in-out)

 • Νέο εργαλείο «Πληροφορίες οντοτήτων»: μέσω του οποίου εμφανίζονται πληροφορίες για οποιοδήποτε οντότητα (π.χ. όνομα τοίχου, όροφος στον οποίο ανήκει, όνομα επιπέδου, κλπ) και βοηθάει την κατανόηση των χωρικών σχέσεων

Πληροφορίες για κάθε δομικό στοιχείο του αρχιτεκτονικού μοντέλου
Πληροφορίες για κάθε δομικό στοιχείο του αρχιτεκτονικού μοντέλου

3DS Αντικείμενα

Υποστηρίζονται πλήρως βιβλιοθήκες 3DS Αντικειμένων

 • Μέσω των αντικειμένων 3DS μπορείτε να εμπλουτίσετε τις ενσωματωμένες βιβλιοθήκες αντικειμένων του Tekton με τις προσωπικές σας συλλογές από διάσημα έπιπλα design ή και με free-to-download libraries που μπορείτε να βρείτε κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο.
 • Εντολές «Προσθήκη», «Υπό γωνία», «Σε παράταξη»: Το τριδιάστατο μοντέλο του αντικειμένου 3DS φορτώνεται στο 3D περιβάλλον διατηρώντας τα αρχικά του χαρακτηριστικά (γεωμετρία & χρώματα/ υλικά).τα οποία στη συνέχεια μπορείτε να τροποποιήσετε
 • Τα αρχεία 3DS εμφανίζονται στην OpenGL & το φωτορεαλισμό RayTrace μαζί με τα αντικείμενα του Τekton.
<b>Εισαγωγή αντικειμένου 3DSκαι τροποποίηση των αρχικών του υλικών</b> με τα υλικά της επιλογής σας
Εισαγωγή αντικειμένου 3DSκαι τροποποίηση των αρχικών του υλικών με τα υλικά της επιλογής σας

Λοιπές προσθήκες και βελτιώσεις

Φωτορεαλισμός Raytrace

 • Αναβάθμιση του Skies64.exe: Πέραν των αρχείων τύπου bmp υποστηρίζονται πλέον αρχεία τύπου jpeg & png υψηλής ανάλυσης ως αρχεία υλικών επιφανειών (textures) και ως αρχεία φόντου στο νέο 3D περιβάλλον OpenGL & το φωτορεαλισμό Raytrace.

  Επωφεληθείτε από τις απεριόριστες επιλογές των on-line βιβλιοθηκών! Download τα υλικά της αρεσκείας σας & εντυπωσιάστε τους πελάτες σας

Με το Synθesis for Tekton μπορείτε να επεκτείνετε τις βιβλιοθήκες υλικών του προγράμματος με τα αρχεία textures της επιλογής σας
Με το Synθesis for Tekton μπορείτε να επεκτείνετε τις βιβλιοθήκες υλικών του προγράμματος με τα αρχεία textures της επιλογής σας

Σχεδιαστικά εργαλεία

 • Νέο εργαλείο «Κίνηση σε άξονα»

  Καθορίζει τυχαίο άξονα στο χώρο πάνω στον οποίο περιορίζονται οι κινήσεις (π.χ. κίνηση αντικειμένου, επιπέδου, κλπ).

  Λειτουργεί συνδυαστικά με όλες τις εντολές Κίνησης (ή τις εντολές που εμπεριέχουν κίνηση κατά την εκτέλεσή τους, πχ. Προσθήκη αντικειμένου, Κίνηση σημείου επιπέδου κλπ) που ανήκουν στις οντότητες των εργαλειογραμμών Αρχιτεκτονικά και Βασικά, όπως και με την εντολή Κίνηση της Επεξεργασίας. (Βλ. σχήμα κάτω αριστερά)

 • Νέο εργαλείο «Κλίση επιφάνειας»: μεσω της οποίας ο χρήστης επιλέγει επιφάνεια της οποίας θέλει να μάθει την κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο ΧΖ. Λειτουργική μόνο στο περιβάλλον της «3D απεικόνισης / επεξεργασίας».(Βλ. σχήμα κάτω δεξιά)

Τοποθέτηση του άνω ντουλαπιού με ενεργή την εντολή <b>Κίνηση σε άξονα</b>
Τοποθέτηση του άνω ντουλαπιού με ενεργή την εντολή Κίνηση σε άξονα
Ενεργοποίηση του <b>εργαλείου Κλίση επιφάνειας</b> για την άμεση μέτρηση της κλίσης της Στέγης στο περιβάλλον της OpenGL
Ενεργοποίηση του εργαλείου Κλίση επιφάνειας για την άμεση μέτρηση της κλίσης της Στέγης στο περιβάλλον της OpenGL

 • Νέα έλξη «Έλξη τοπογραφικού»: η οποία όταν είναι ενεργή ανιχνεύονται: τα σημεία της οντότητας «Τοπογραφικό» (βοηθητικά, τοπογραφικού, καννάβου), οι κορυφές των τοπογραφικών τριγώνων/ πολυγώνων/ πολυγραμμών, τα μέσα των πλευρών των τοπογραφικών τριγώνων/ πολυγώνων/ πολυγραμμών.

Σύστημα αρχείων

 • Βελτιωμένη διασύνδεση του αρχείου tek με τα συνοδευτικά του αρχεία (αρχεία υλικών textures/ φωτορεαλισμός, αρχεία 3ds/ Οντότητα Αντικείμενα, αρχεία εικόνας bmp/jpeg/ Οντότητα Εικόνα): Για να δημιουργήσετε τις δικές σας βιβλιοθήκες με τους παραπάνω τύπους αρχείων και να τα μεταφέρετε εύκολα μαζί με τη μελέτη σας από ΗΥ σε ΗΥ (ή να τη δώσετε «ολόκληρη» σε κάποιο συνεργάτη σας ), έχει υλοποιηθεί μια αυτόματη διαδικασία αναζήτησης καθώς και ανάκτησης αυτών σε περίπτωση απώλειας.

  Διαβάστε περισσότερα στο Μεταφορά ολοκληρωμένης μελέτης από συνεργάτη σε συνεργάτη (από ΗΥ σε ΗΥ) (Odigies_metaforas_meletis.pdf). Θα βρείτε shortcut στην επιφάνεια εργασίας σας με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Οδηγίες μεταφοράς μελέτης | Αναζητήστε το Odigies_metaforas_meletis.pdf στο desktop σας
Οδηγίες μεταφοράς μελέτης | Αναζητήστε το Odigies_metaforas_meletis.pdf στο desktop σας

 • Επίσης, σε περίπτωση που έχουν «χαθεί» τα συνοδευτικά αρχεία (λόγω μετακίνησής τους, για παρα΄δειγμα, σε άλλο φάκελο) εμφανίζονται κατά το φόρτωμα του tek τα κατάλληλα μηνύματα καθοδήγησης προκειμένου να αποκαταστήσετε το πρόβλημα επανατοποθετώντας τα.

  Ειδικά στην περίπτωση που το αρχείο υφής (= υλικό φωτορεαλισμού) κάποιας επιφάνειας του μοντέλου έχει «χαθεί» τότε κατά την ενεργοποίηση του «Μοντέλου με υλικά», επιπλέον του σχετικού προειδοποιητικού μηνύματος, αντικαθίσταται αυτόματα από το αρχείο υφής «σκακιέρα» με όνομα missing texture.bmp. Έτσι γίνεται εύκολα και γρήγορα αντιληπτό στο χρήστη το ποια/ ποιες επιφάνεια/ επιφάνειες έχουν επηρεαστεί.

To υλικό του δαπέδου έχει «χαθεί» και αντικατασταθεί με το αρχείο υφής «σκακιέρα», missing texture.bmp
To υλικό του δαπέδου έχει «χαθεί» και αντικατασταθεί με το αρχείο υφής «σκακιέρα», missing texture.bmp

 • Ανάλογα έχουν βελτιωθεί οι εντολές «Θέση της εικόνας στο δίσκο» (Οντότητα «Εικόνα) και «Θέση του αντικειμένου 3DS στο δίσκο» (Οντότητα «Αντικείμενα») για να μπορείτε να ανακαλείτε εύκολατo όνομα και το directory όπου βρίσκεται αποθηκευμένο το κάθε αρχείο bmp/ jpeg ή 3DS που είναι συνδεδεμένο με το αρχείο .tek.

Διάλογος με το χρήστη (UI)

Αναδιάρθρωση των μενού & εργαλειογραμμών

 • Η εργαλειογραμμή «Αρχιτεκτονικά» πλέον περιλαμβάνει τις οντότητες: «Τοίχος», «Άνοιγμα», «Επίπεδο», «Στέγη», «Σκάλα», «Αντικείμενα», «Πληροφορίες Ανοιγμάτων», «Θερμική Ζώνη».
 • Νέα εργαλειογραμμή «Παράσταση» η οποία περιλαμβάνει:3D απεικόνιση / επεξεργασία», «Παράμετροι 3D απεικόνισης επεξεργασίας», «Τομή», «3D γραμμική απεικόνιση», «Παρατηρητής», «Φωτισμοί», «Ηλιασμός», «Λήψη». Το μενού «Παράσταση» έχει ενημερωθεί ώστε να περιλαμβάνει τις αντίστοιχες δυνατότητες με την νέα εργαλειογραμμή.
 • Η δυνατότητα 3D γραμμικής απεικόνισης του τρέχοντος ορόφου ή του συνόλου της οικοδομής που υπήρχε στη παλαιά OpenGL («Τριδιάστατο») έχει μετονομαστεί σε «3D γραμμική απεικόνιση» και διατηρεί τις επιλογές απεικόνισης (Διαφανής, Ημιδιαφανής, Αδιαφανής, Ποιοτική).

Δεξί κλικ

 • Προστέθηκαν συντομεύσεις για εύκολη εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών περιβάλλοντων σχεδίασης. Περιλαμβάνει τα: «3D γραμμική απεικόνιση», «3D απεικόνιση – επεξεργασία», «Παράμετροι 3D απεικόνισης/ επεξεργασίας» (δυνατότητα ενεργή μόνο 3D Απεικόνιση/ Επεξεργασία), «Καθορισμός θέσης Φωτορεαλισμού» (δυνατότητα ενεργή μόνο 3D Απεικόνιση/ Επεξεργασία)