Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τί είναι νέο στην τελευταία έκδοση Tekton; – Tekton 24- 9.X.X.X

Nέο 3D περιβάλλον ΟpenGL – Απεικόνιση

Για άμεση εποπτεία της γεωμετρίας του 3D μοντέλου και των ιδιοτήτων του. Προσφέρει:

 • Διαφορετικές επιλογές στον τρόπο απεικόνισης του μοντέλου: Το μοντέλο απεικονίζεται με υλικά ή χωρίς, σε αξονομετρική ή προοπτική προβολή. Με δυνατότητα παρουσίασης ενός μόνο ορόφου, περισσότερων επιλεγμένων ορόφων ή του συνόλου του κτιρίου
 • Εξελιγμένες δυνατότητες ελεύθερης πλοήγησης εντός και εκτός του 3D κτιρίου: orbit, pan, look around, zoom in-out
 • Νέο εργαλείο «Πληροφορίες οντοτήτων»: μέσω του οποίου εμφανίζονται πληροφορίες για οποιοδήποτε οντότητα (π.χ. όνομα τοίχου, όροφος στον οποίο ανήκει, όνομα επιπέδου, κλπ) και βοηθάει την κατανόηση των χωρικών σχέσεων

Δείτε περισσότερα παρακάτω:

XXXX

Παράμετροι

Το νέο περιβάλλον OpenGL μπορεί να διαμορφωθεί από το χρήστη ανά μελέτη. Μέσω των διαθέσιμων παραμέτρων:

 • ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται διάφορα βοηθητικά γραφικά στοιχεία που διευκολύνουν στη κατανόηση των όγκων ή και των υλικών του μοντέλου
 • καθορίζεται ο τρόπος πλοήγησης (ταχύτητα κίνησης κάμερας, zoom κλπ)
 • αλλάζουν χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος όπως τα χρώματα και ο φωτισμός

XXXX

Εργαλειοθήκη

Περιλαμβάνει τις εντολές:

 • «Στερεοσκοπικό μοντέλο», «Συμπαγές/ Ημιδιαφανές», «Με ακμές/ Χωρίς ακμές», «Μοντέλο με υλικά»
 • «Έλξη ΧΖ», «Έλξη ΧΖΥ», «Έλξη Υ»
 • «+Χ», «-Χ», «+Ζ», «-Ζ», «+Υ», «-Υ», «3/4», «-3/4», «Προοπτική/ Αξονομετρική», «Τυχούσα», «Οριζόντια περιστροφή»
 • «Πληροφορίες οντοτήτων»

XXXX

Kαρτέλες ορόφων

Η λειτουργία των ορόφων στο περιβάλλον 3d απεικόνισης / επεξεργασίας είναι ίδια με αυτή της κάτοψης:

 • Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τον τρέχοντα όροφο, δηλαδή τον όροφο στον οποίο θα ανήκει κάθε νέα οντότητα που προστίθεται, ώστε να σχεδιάζεται αυτόματα και στην κάτοψη του.
 • Όλοι οι όροφοι εμφανίζονται σε ένα κοινό παράθυρο, ο καθένας στη δική του υψομετρική στάθμη. Μέσα από αυτό ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί στοιχεία από οποιονδήποτε όροφο.
 • Κάθε όροφος μπορεί να είναι: Ενεργός (=τρέχων), Ορατός ή Μη Ορατός
 • Νέο Πλήκτρο «Όλοι»: Επιλέγοντάς το γίνονται αυτόματα ορατοί όλοι οι όροφοι του μοντέλου, ενώ από-επιλέγοντας το, παραμένει ορατός μόνο ο ενεργός/τρέχων όροφος.

XXXX

Nέο 3D περιβάλλον ΟpenGL – Επεξεργασία

Περιβάλλον BIM – Δυνατότητα σχεδίασης & τροποποίησης (modeling & editing) απευθείας στο χώρο

 • Οι 3D εντολές αποτελούν επέκταση των αντίστοιχων εντολών που υπάρχουν στο περιβάλλον της κάτοψης (π.χ.«2 σημείων» του «Τοίχου», της «Γραμμής», «Πάρε/Δώσε παραμέτρους», «Κίνηση επιπέδου», κλπ).
 • Αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον της OpenGL μεταφέρονται αυτόματα στο περιβάλλον της κάτοψης και αντίστροφα.Οι ανενεργές εντολές εμφανίζονται με γκρι φόντο

XXXX

Δείτε περισσότερα για κάθε οντότητα:

Τοίχος

 • Εντολές «2 σημείων» & «Συνεχής»: Δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης τοίχου/ τοίχων στον χώρο σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Επιλέγοντας το πρώτο άκρο του πρώτου τοίχου προσδιορίζεται και το υψόμετρο εισαγωγής του/ των (η σχετική παράμετρος αγνοείται)
 • Εντολή «Κίνηση»: Υποστηρίζεται η ελεύθερη Κίνηση του τοίχου στο χώρο (και από το αρχικό του υψόμετρο σε άλλο) σε συντεταγμένες ΧΖΥ. Η κίνηση γίνεται από οποιοδήποτε από τα 24 σημεία έλξης του τοίχου
 • Οι εντολές «Κίνηση άκρου» & «Προέκταση ή αποκοπή τοίχου σε ευθεία», «Παράλληλος με τοίχο», «Κάθετος σε τοίχο», «Επέκταση», γίνονται από οποιοδήποτε από τα 8 άκρα του επιλεγμένου τοίχου.
 • Νέα παράμετρος «Αυτόματη απόδοση ύψους τοίχου για 3D επεξεργασία» (καρτέλα Γεωμετρία); Καθορίζει τον τρόπο απόδοσης του ύψους του τοίχου κατά τη εισαγωγή του Τοίχου. Όταν η παράμετρος παίρνει την τιμή «Όχι» το ύψος του τοίχου καθορίζεται με ελεύθερη επιλογή σημείου (συντεταγμένης Υ) στον χώρο.

* Οι ίδιες δυνατότητες ισχύουν και για τις εντολές 2 σημείων, Κίνηση και Κίνηση άκρου της οντότητας Γραμμή.


Επίπεδο

 • Εντολή «Περιγραφή»: Δίνεται η δυνατότητα περιγραφής επίπεδου στον χώρο σε οποιοδήποτε υψόμετρο και με οποιαδήποτε κλίση (κεκλιμένο, κατακόρυφο), με επιλογή υπαρχόντων σημείων έλξης. Επιλέγοντας το πρώτο σημείο περιγραφής του επιπέδου προσδιορίζεται και το υψόμετρο εισαγωγής του (η σχετική παράμετρος αγνοείται)
 • Eντολές «Κίνηση», «Κίνηση σημείου» & «Προσθήκη σημείου»: Υποστηρίζεται η ελεύθερη Κίνηση του επιπέδου στο χώρο (και από το αρχικό του υψόμετρο σε άλλο) καθώς και η τροποποίηση του περιγράμματός του, μέσω ελεύθερου χειρισμού των σημείων/ κορυφών του σε συντεταγμένες ΧΖΥ
 • Νέα εντολή «Επέκταση πλευράς»: Δίνεται η δυνατότητα αυξομείωσης του μήκους ενός επιπέδου. Ο χρήστης επιλέγει το επίπεδο και στη συνέχεια την πλευρά που θέλει να μετακινήσει κατά συγκεκριμένη απόσταση. Η εντολή λειτουργεί και στην κάτοψη.


Αντικείμενα – Κάγκελα

 • Τα σημεία έλξης τους αυξήθηκαν για τον ευκολότερο χειρισμό τους: 9 σημεία στην κάτοψη, 18 σημεία στο χώρο
 • Εντολές «Προσθήκη» & «Υπό γωνία»: Προσθήκη επιπλέον βημάτων για την ευκολότερη και ακριβέστερη εισαγωγή στο επιθυμητό σημείο της κάτοψης/ του χώρου του επιλεγμένου αντικειμένου. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης αντικειμένου απευθείας στον χώρο σε οποιοδήποτε υψόμετρο (η σχετική παράμετρος αγνοείται)
 • Εντολές «Προσθήκη κάγκελου», «Προσθήκη σε παράταξη»: Δυνατότητα τοποθέτησης Κάγκελου ή Αντικειμένων σε παράταξη στον χώρο σε οποιοδήποτε υψόμετρο (η σχετική παράμετρος αγνοείται)
 • Εντολή «Κίνηση»: Υποστηρίζεται η ελεύθερη κίνηση του αντικειμένου στο χώρο (από συγκεκριμένο υψόμετρο σε άλλο) σε συντεταγμένες ΧΖΥ. Η κίνηση γίνεται από οποιοδήποτε από τα 18 σημεία έλξης του αντικειμένου.

XXXX

Επεξεργασία

 • Εντολές επιλογών/ απο-επιλογών («+Περιοχή», «+Στοιχείο», «+Τag»…): μέσω του παραθύρου της 3D Απεικόνισης – Επεξεργασίας είναι δυνατή η επιλογή εύκολα και γρήγορα στοιχείων που ανήκουν σε διαφορετικούς ορόφους. Τα επιλεγμένα αλλάζουν χρώμα και φωτίζονται έτσι ώστε να είναι εύκολα αντιληπτό ποιά θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία.
 • Εντολή «Κίνηση»: τροποποιήθηκε ώστε να είναι δυνατή η μετακίνηση των επιλεγμένων στοιχείων ελεύθερα στο χώρο, από θέση (Χ1Ζ1Υ1) σε νέα θέση (Χ2Ζ2Υ2).
 • Εντολές «Περιστροφή», «Συμμετρία ως προς άξονα», «Συμμετρία ως προς κέντρο»: τροποποιήθηκαν ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή θέσης των επιλεγμένων στοιχείων στο χώρο, ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Δεν υποστηρίζεται περιστροφή/ συμμετρία ως προς κατακόρυφο ή τυχαίο επίπεδο στο χώρο.
 • Νέα εντολή «3D αλλαγή γεωμετρίας» (Stretch & fit): με την οποία μεταβάλλετε το σχήμα, την κλίση και το υψόμετρο ενός ή και περισσότερων επιλεγμένων επιπέδων.
 • Νέα εντολή «3D τοπικές συντεταγμένες»: Με την οποία ο χρήστης να μπορεί να προσαρμόσει εύκολα και γρήγορα σε κεκλιμένες (ή κατακόρυφες) επιφάνειες τα υλικά φωτορεαλισμού (εικόνα υλικού texture ή/ και χαρασσόμενη γεωμετρία) επιλέγοντας κέντρο και 2 κατευθύνσεις (τοπικούς άξονες u, v). Βελτιώθηκε η λειτουργία της και στο περιβάλλον της κάτοψης. Η εντολή αντικαθιστά την προγενέστερη «Τοπικές συντεταγμένες»
 • Εντολή «Επικόλληση»: τροποποιήθηκε ώστε να είναι δυνατή η αντιγραφή επιλεγμένων στοιχείων που ανήκουν σε ένα όροφο και η επικόλλησή τους σε νέο όροφο. Τα επικολημμένα στοιχεία θα ανήκουν πλέον στον νέο όροφο.
 • Εντολή «Τομή επιλεγμένων από ευθύγραμμο τμήμα»: τροποποιήθηκε ώστε να είναι δυνατή η διάσπαση και κεκλιμένων επιπέδων. Βελτιώθηκε η λειτουργία της και στο περιβάλλον της κάτοψης.

XXXX

Οδηγός

 • Εντολές «Σε τμήματα», «Ανά απόσταση», «Προσθήκη σημείου»: Δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης σημείου Οδηγού στο χώρο. Υποστηρίζεται επίσης η διαίρεση νοητής «λοξής» περασιάς στο χώρο με ταυτόχρονη τοποθέτηση των σημείων οδηγού σε συντεταγμένες ΧΖΥ
 • Νέα εντολή «Σημείο από τομή ευθείας και Επιπέδου»: Δημιουργεί σημείο στον χώρο (X,Z,Y) το οποίο προκύπτει από την τομή νοητής ευθείας νοητού επίπεδου
 • Νέες παράμετροι στην καρτέλα «Εμφάνιση οδηγού»: μέσω των οποίων καθορίζονται τα στοιχεία εμφάνισης (χρώμα περασιών, χρώμα σημείων κλπ) του Οδηγού στο περιβάλλον της 3D Απεικόνισης/ Επεξεργασίας καθώς και το αν θα εμφανίζεται μόνο ο οδηγός του ενεργού ορόφου ή αν θα εμφανίζονται ταυτόχρονα οι οδηγοί όλων των ορατών ορόφων.

XXXX

Παρατηρητής

 • Νεα εντολή «Καθορισμός θέσης φωτορεαλισμού»: Αποτελεί βελτίωση της αντίστοιχης δυνατότητας που υπήρχε στο παλαιό περιβάλλον της OpenGL. Με την νέα εντολή δημιουργείται, από το περιβάλλον της «3D απεικόνισης – επεξεργασίας», παρατηρητής, στην κάτοψη, ο οποίος «βλέπει» από τη δεδομένη θέση και με την ίδια γωνία, τον όροφο ή το κτίριο, αποτυπώνει δηλαδή το συγκεκριμένο view. Χρήσιμο για την ανάκληση του συγκεκριμένου view στο περιβάλλον της OpenGL.
 • Νέα εντολή «Φωτορεαλισμός Raytrace»: μεσω της οποίας τοποθετείται πρώτα ένας παρατηρητής ο οποίος αποτυπώνει το συγκεκριμένο view (αντίστοιχα με την εντολή «Καθορισμός θέσης Φωτορεαλισμού), και εν συνεχεία παράγεται αυτόματα η φωτορεαλιστική απεικόνιση».
 • Nέα παράμετρος «Περιγραφή παρατηρητή» (καρτέλα «Κείμενο»): η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά του ονόματος του παρατηρητή και μπορεί να δηλώνει κάποια επιλέον πληροφορία για τη συγκεκριμένη θέαση (view) την οποία αποτυπώνει ο εν λόγω παρατηρητής, πχ. «θέα από δρόμο».

XXXX

3DS Αντικείμενα

Υποστηρίζονται πλήρως βιβλιοθήκες 3DS Αντικειμένων (για τη λειτουργία της δυνατότητας απαιτείται το add on module «3DS αντικείμενα»)

 • Εντολές «Προσθήκη», «Υπό γωνία», «Σε παράταξη»: Το τριδιάστατο μοντέλο του αντικειμένου 3DS φορτώνεται στο περιβάλλον της 3D Απεικόνισης/ Επεξεργασίας διατηρώντας τα αρχικά του χαρακτηριστικά (γεωμετρία & χρώματα/ υλικά). Έτσι σας δίνεται άμεσα πλήρης εικόνα του «σκηνικού» που δημιουργείτε.
 • Τροποποίηση χρωμάτων/ υλικών αρχείων 3DS: Τα αρχεία 3DS μπορούν να τροποποιούνται ως προς τα αρχικά υλικά τους, σύμφωνα με την υφιστάμενη λειτουργικότητα που αφορά στα αντικείμενα της ενσωματωμένης βιβλιοθήκης του Tekton.

XXXX

Λοιπές προσθήκες και βελτιώσεις

Φωτορεαλισμός Raytrace

 • Αναβάθμιση του Skies64.exe: Πέραν των αρχείων τύπου bmp υποστηρίζονται πλέον αρχεία τύπου jpeg & png ως αρχεία υλικών επιφανειών (textures) και ως αρχεία φόντου φωτορεαλισμού

Σχεδιαστικά εργαλεία

 • Νέο εργαλείο «Κίνηση σε άξονα»: Καθορίζει άξονα στο χώρο πάνω στον οποίο περιορίζονται οι κινήσεις (π.χ. κίνηση αντικειμένου, επιπέδου, κλπ). Λειτουργεί συνδυαστικά με όλες τις εντολές κίνησης που ανήκουν στις οντότητες των εργαλειογραμμών «Αρχιτεκτονικά» και «Βασικά».
 • Νέο εργαλείο «Κλίση επιφάνειας»: μεσω της οποίας ο χρήστης θα επιλέγει επιφάνεια της οποίας θέλει να μάθει την κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο ΧΖ. Λειτουργική μόνο στο περιβάλλον της «3D απεικόνισης / επεξεργασίας».
 • Eργαλείο «Μέτρο»: τροποποιήθηκε ώστε να μετράει αποστάσεις μεταξύ δύο σημείων που βρίσκονται οπουδήποτε στον χώρο.
 • Eργαλείο «Μέσο»: τροποποιήθηκε ώστε να είναι δυνατή, στο περιβάλλον «3D απεικόνισης – επεξεργασίας», η προσθήκη σημείου οδηγού στο μέσον ενός οποιουδήποτε ευθύγραμμου τμήματος.
 • Νέα έλξη «Έλξη τοπογραφικού»: η οποία όταν είναι ενεργή ανιχνεύονται: τα σημεία της οντότητας «Τοπογραφικό» (βοηθητικά, τοπογραφικού, καννάβου), οι κορυφές των τοπογραφικών τριγώνων/ πολυγώνων/ πολυγραμμών, τα μέσα των πλευρών των τοπογραφικών τριγώνων/ πολυγώνων/ πολυγραμμών.

XXXX

Σύστημα αρχείων

 • Βελτιωμένη διασύνδεση του αρχείου tek με τα συνοδευτικά του αρχεία (αρχεία υλικών textures/ φωτορεαλισμός, αρχεία 3ds/ Οντότητα Αντικείμενα, αρχεία εικόνας bmp/jpeg/ Οντότητα Εικόνα): Για να δημιουργήσετε τις δικές σας βιβλιοθήκες με τους παραπάνω τύπους αρχείων και να τα μεταφέρετε εύκολα μαζί με τη μελέτη σας από ΗΥ σε ΗΥ (ή να τη δώσετε «ολόκληρη» σε κάποιο συνεργάτη σας ), έχει υλοποιηθεί μια αυτόματη διαδικασία αναζήτησης σε 4 προκαθορισμένους φακέλους στον ΗΥ σας καθώς και ανάκτησης αυτών σε περίπτωση απώλειας.
 • Επίσης, σε περίπτωση που έχουν «χαθεί» τα συνοδευτικά αρχεία (λόγω μετακίνησής τους, για παρα΄δειγμα, σε άλλο φάκελο) εμφανίζονται κατά το φόρτωμα του tek τα κατάλληλα μηνύματα καθοδήγησης προκειμένου να αποκαταστήσετε το πρόβλημα επανατοποθετώντας τα.
 • Ανάλογα έχουν βελτιωθεί οι εντολές «Θέση της εικόνας στο δίσκο» (Οντότητα «Εικόνα) και «Θέση του αντικειμένου 3DS στο δίσκο» (Οντότητα «Αντικείμενα») για να μπορείτε να ανακαλείτε εύκολατo όνομα και το directory όπου βρίσκεται αποθηκευμένο το κάθε αρχείο bmp/ jpeg ή 3DS που είναι συνδεδεμένο με το αρχείο .tek.
 • Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες Βιβλιοθήκες 3dObj, Lib: Ανανέωση παλαιών αρχείων βιβλιοθήκης, εξορθολογισμός μηνυμάτων σφάλματος και error beeping

XXXX

Διάλογος με το χρήστη (UI)

Αναδιάρθρωση των μενού & εργαλειογραμμών:

 • Η εργαλειογραμμή «Αρχιτεκτονικά» πλέον περιλαμβάνει τις οντότητες: «Τοίχος», «Άνοιγμα», «Επίπεδο», «Στέγη», «Σκάλα», «Αντικείμενα», «Πληροφορίες Ανοιγμάτων», «Θερμική Ζώνη».
 • Νέα εργαλειογραμμή «Παράσταση» η οποία περιλαμβάνει:3D απεικόνιση / επεξεργασία», «Παράμετροι 3D απεικόνισης επεξεργασίας», «Τομή», «3D γραμμική απεικόνιση», «Παρατηρητής», «Φωτισμοί», «Ηλιασμός», «Λήψη». Το μενού «Παράσταση» έχει ενημερωθεί ώστε να περιλαμβάνει τις αντίστοιχες δυνατότητες με την νέα εργαλειογραμμή.
 • Η δυνατότητα 3D γραμμικής απεικόνισης του τρέχοντος ορόφου ή του συνόλου της οικοδομής που υπήρχε στη παλαιά OpenGL («Τριδιάστατο») έχει μετονομαστεί σε «3D γραμμική απεικόνιση» και διατηρεί τις επιλογές απεικόνισης (Διαφανής, Ημιδιαφανής, Αδιαφανής, Ποιοτική).

Δεξί κλικ:

 • Προστέθηκαν συντομεύσεις για εύκολη εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών περιβάλλοντων σχεδίασης. Περιλαμβάνει τα: «3D γραμμική απεικόνιση», «3D απεικόνιση – επεξεργασία», «Παράμετροι 3D απεικόνισης/ επεξεργασίας» (δυνατότητα ενεργή μόνο 3D Απεικόνιση/ Επεξεργασία), «Καθορισμός θέσης Φωτορεαλισμού» (δυνατότητα ενεργή μόνο 3D Απεικόνιση/ Επεξεργασία)

Αρχιτεκτονικές οντότητες

Τοίχος: Οι εντολές «Παράλληλος με τοίχο», «Κάθετος σε τοίχο», «Επέκταση» στο περιβάλλον της κάτοψης βελτιώθηκαν ώστε να είναι πιο φιλικές στον χρήστη (τρόπος σχεδίασης, βήματα, βοηθητική γραμμή). Επίσης, προστέθηκε νέα καρτέλα παραμέτρων «Φωτορεαλισμός κυκλικού υποστυλώματος» οι παράμετροι της οποίας επηρεάζουν αποκλειστικά τον φωτορεαλισμό του αρχιτεκτονικού, κυκλικού υποστυλώματος.

Γραμμή: Η εντολή «Επέκταση», βελτιώθηκε με το σταυρόνημα να «κλειδώνει» στον άξονα της γραμμής προς επέκταση και το κέντρο του να ακολουθεί ευθύγραμμο τμήμα που υποδεικνύει το μήκος της επέκτασης. Στην καρτέλα «Γεωμετρία» η παράμετρος «Υψόμετρο» αντικαθίσταται από τις εξής δύο νέες παραμέτρους (Υψόμετρο πρώτου σημείου ho1/ Υψόμετρο δεύτερου σημείου ho2), ώστε να είναι δυνατή η απόδοση διαφορετικού υψομέτρου στα δύο άκρα μιας γραμμής τόσο από το περιβάλλον «3D απεικόνισης / επεξεργασίας» όσο και από το περιβάλλον της κάτοψης.