Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Tekton 10- 5.4.0.100

Τέκτων – Τοπογραφικό

Οι νέες δυνατότητες του Τοπογραφικού στο πρόγραμμα Τέκτων και η εφαρμογή τους στο νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης

Για την έκδοση άδειας δόμησης, σύμφωνα με το νέο τρόπο, απαιτείται μεταξύ άλλων τοπογραφικό διάγραμμα:

  • με εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
  • με περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87.
  • με πλήρη φωτογραφική αποτύπωση του ακινήτου.
  • με απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του γεωτεμαχίου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπύλων ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.
  • Τα παραπάνω μπορούν να εισαχθούν τάχιστα στο σχέδιό σας χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία του τοπογραφικού, τη δυνατότητα να δουλεύετε τα αρχεία σας σε μεγάλες συντεταγμένες (ΕΓΣΑ ’87), την εισαγωγή εικόνας bmp σε αρχείο *.tek.

Εισαγωγή και επεξεργασία σημείων τοπογραφικού διαγράμματος με μεγάλες συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87)

<br />
Τοπογραφικό διάγραμμα και κορυφές κάτοψης εξαρτημένα από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων

Τοπογραφικό διάγραμμα και κορυφές κάτοψης εξαρτημένα από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων
Οι κορυφές του τοπογραφικού διαγράμματος με μεγάλες συντεταγμένες εισάγονται είτε με την εντολή «Εισαγωγή σημείων από αρχείο», είτε με την εντολή «Προσθήκη σημείου». Η παράλληλη αύξηση των ορίων του Καννάβου, στην παρούσα έκδοση, καθιστά ακόμα πιο εύκολη τη διαχείριση των αρχείων τοπογραφικού σε μεγάλες συντεταγμένες καθώς είναι δυνατή η εισαγωγή γραμμών καννάβου σε μεγάλες συντεταγμένες.

button_learn_more

Νέα εντολή «Αντιγραφή εμβαδών και σημείων στο πρόχειρο»

Τα εμβαδά και τα τοπογραφικά σημεία εξάγονται σε αρχεία μορφής *.txt, *.csv ή *.ascii. Χρήσιμο σε αποτύπωση, κτηματογράφηση, σχεδιασμό με νέα ή τροποπιημένα τοπογραφικά σημεία.

Νέα εντολή – Πολύγωνο σε οντότητες

To πολύγωνο του τοπογραφικού σπάει σε οντότητες.Η πληροφορία για το εμβαδό του πολυγώνου μπορεί να κινηθεί με τις εντολές της Επεξεργασίας ή του Κειμένου
To πολύγωνο του τοπογραφικού σπάει σε οντότητες.Η πληροφορία για το εμβαδό του πολυγώνου μπορεί να κινηθεί με τις εντολές της Επεξεργασίας ή του Κειμένου
Το μήκος τη γραμμής του πολυγώνου είναι επεξεργάσιμο από τις εντολές και παραμέτρους του Κειμένου
Το μήκος τη γραμμής του πολυγώνου είναι επεξεργάσιμο από τις εντολές και παραμέτρους του Κειμένου

Με την εντολή «Πολύγωνο σε οντότητες» μπορούν να τροποποιηθούν οι πληροφορίες του τοπογραφικού διαγράμματος. Μήκη πλευρών πολυγώνου, εμβαδό πολυγώνου, συντεταγμένες κορυφών είναι πλέον επεξεργάσιμα μέσω των εντολών και παραμέτρων της «Επεξεργασίας», των «Διαστάσεων», του «Κειμένου» και των «Γραμμών».

Τέκτων – Αντικείμενα & Φωτορεαλισμός

Εισαγωγή αντικειμένων 3DS (3D Studio) στο Τέκτων

Ένθεση αρχείου 3DS σε αρχείο tek, φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα.
Ένθεση αρχείου 3DS σε αρχείο tek, φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα.

Νέα δυνατότητα εισαγωγής αρχείων 3DS μέσα σε οποιοδήποτε αρχείο του αρχιτεκτονικού προγράμματος Τέκτων, τα οποία είναι δυνατόν να υποστούν επεξεργασία (μεταφορά, κλιμάκωση κτλ) μέσω των εντολών της οντότητας «Αντικείμενα». Τα αρχεία 3DS φωτορεαλίζονται από την φωτορεαλιστική μηχανή «Skies» του Τέκτων ταυτόχρονα με τα αντικείμενα των ενσωματωμένων βιβλιοθηκών του προγράμματος.

button_learn_more


Τέκτων – ΚΕΝΑΚ

Συνεργασία Τέκτων & Energy Building

Εισαγωγή του αρχείου δεδομένων της ενεργειακής μελέτης από το αρχιτετκονικό πρόγραμμα Τέκτων στο Energy Building της CivilTech. Η επίλυση και ενεργειακή μελέτη προκύπτουν από το Energy Building.
Εισαγωγή του αρχείου δεδομένων της ενεργειακής μελέτης από το αρχιτετκονικό πρόγραμμα Τέκτων στο Energy Building της CivilTech. Η επίλυση και ενεργειακή μελέτη προκύπτουν από το Energy Building.

Με το Τέκτων – ΚΕΝΑΚ ο μελετητής αφού ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική μελέτη και έχει εισάγει όλα τα απαραίτητα δεδομένα (όμορα κτίρια και σκίαση – θερμογέφυρες – θερμικές ζώνες, κλπ) για την ενεργειακή μελέτη, εξάγει αυτό το αρχείο δεδομένων ώστε να προχωρήσει με την εισαγωγή του αρχείου αυτού στο πρόγραμμα Energy Building της CivilTech. Στο Energy Building δεν χρειάζεται να γίνει καμία περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, αρκεί να πραγματοποιηθεί η επίλυση της ενεργειακής μελέτης και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Στον Τέκτονα η περιγραφή των όμορων κτιρίων και σκίασης, θερμογεφυρών, θερμικών ζωνών, κλπ γίνεται με κατάλληλες εντολές και παραμέτρους που έχουν προστεθεί στις διάφορες οντότητες (Τόιχος, Άνοιγμα, κλπ).

button_learn_more