Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Tekton 10 – 5.6.0.6

Εισαγωγή και αρχείου εικόνας jpeg

H οντότητα «Εικόνα» υποστηρίζει πλέον και την εισαγωγή αρχείων τύπου jpg για ενσωμάτωση φωτογραφιών στη κάτοψη. Με τη νέα αυτή δυνατότητα προκύπτουν αρχεία μελετών πολύ μικρότερα σε μέγεθος αλλά με την ίδια ποιότητα στο αποτέλεσμα.

Η βελτίωση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την έκδοση άδειας δόμησης, με το νέο τρόπο σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται μεταξύ άλλων τοπογραφικό διάγραμμα:

  • με εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
  • με περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87.
  • με πλήρη φωτογραφική αποτύπωση του ακινήτου.
  • με απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του γεωτεμαχίου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπύλων ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.

Ακόμα πιο γρήγορος φωτορεαλισμός!

Βελτίωση ταχύτητας φωτορεαλισμού με την εκμετάλλευση των νέων πολυπύρηνων συστημάτων. Πολύ μεγάλη αύξηση της ταχύτητας του προγράμματος, ο χρόνος αναμονής υποπολλαπλασιάζεται ανάλογα με τους πυρήνες του επεξεργαστή σας.

Φωτορεαλισμός με τον Τέκτονα πρίν την έκδοση 5.6.0.6. Εκμετάλευση του ενός μόνο πυρήνα του επεξεργαστή, μεγαλύτερη διάρκεια για την παραγωγή της φωτορεαλιστικής απεικόνισης.
Φωτορεαλισμός με τον Τέκτονα πρίν την έκδοση 5.6.0.6. Εκμετάλευση του ενός μόνο πυρήνα του επεξεργαστή, μεγαλύτερη διάρκεια για την παραγωγή της φωτορεαλιστικής απεικόνισης.
Φωτορεαλισμός με τον Τέκτονα με την έκδοση 5.6.0.6. Αυτόματη αναγνώριση και πλήρης εκμετάλευση των πυρήνων του επεξεργαστή σας για την δημιουργία φωτορεαλιστικών απεικονίσεων.
Φωτορεαλισμός με τον Τέκτονα με την έκδοση 5.6.0.6. Αυτόματη αναγνώριση και πλήρης εκμετάλευση των πυρήνων του επεξεργαστή σας για την δημιουργία φωτορεαλιστικών απεικονίσεων.