Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βελτιώσεις Tekton 15 – 7.0.0.16

Εμπλουτισμός του μενού Γραμμικά με την οντότητα Κάνναβος

Νέα οντότητα Κάνναβος & Αυτόματη απόδοση θέσεων οντοτήτων: Για την αναγνώριση της θέσης σας στο εργοτάξιο από το σχέδιο

Το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Tekton εφοδιάζεται με την νέα «έξυπνη» και «ενεργή» οντότητα «Κάνναβος» η οποία:

  • Ως τμήμα του τρισδιάστατου μοντέλου μεταφέρεται αυτόματα από τις κατόψεις σε όλα τα παραγόμενα σχέδια δηλαδή, στις τομές, στις λεπτομέρειες υποστυλωμάτων, στα αναπτύγματα δοκών εξασφαλίζοντας το συγχρονισμό τους.
  • Αποδίδει αυτόματα στις αρχιτεκτονικές και στατικές οντότητες με τις οποίες διέρχεται τη σχετική τους θέση μέσα στο project.

Χρησιμοποιείστε τον «Κάνναβο» για να εμπλουτίσετε τα σχέδια εφαρμογής της μελέτης σας και προχωρήστε με ασφάλεια στις χαράξεις στο οικόπεδο! Κρατώντας συγχρονισμένο τον «Κάνναβό» σας σε όλες τις σειρές σχεδίων (αρχιτεκτονικά, στατικά, λεπτομερειών κλπ.) έχετε άμεση εποπτεία της προόδου των εργασιών στο εργοτάξιο κατά την επίβλεψη, αναγνωρίζοντας εύκολα και γρήγορα τη θέση σας από το σχέδιο!

Ο κάνναβος αποδίδει αυτόματα στις αρχιτεκτονικές και στατικές οντότητες από τις οποίες διέρχεται τη σχετική τους θέση στο project!
Ο κάνναβος αποδίδει αυτόματα στις αρχιτεκτονικές και στατικές οντότητες από τις οποίες διέρχεται τη σχετική τους θέση στο project!
Ο κάνναβος μεταφέρεται αυτόματα από τις κατόψεις στις τομές, στις λεπτομέρειες υποστυλωμάτων, στα αναπτύγματα δοκών.
Ο κάνναβος μεταφέρεται αυτόματα από τις κατόψεις στις τομές, στις λεπτομέρειες υποστυλωμάτων, στα αναπτύγματα δοκών.

Νέα δυνατότητα στην 3Δ περιήγηση

Για απόλυτη ελευθερία στην πλοήγηση κατά την 3Δ απεικόνιση προστίθεται το νέο πλήκτρο «Α» (auto) με την ενεργοποίηση του οποίου η περιήγηση περί του μοντέλου μεταβαίνει από την κατάσταση «3Δ» (Orbit) στην κατάσταση «3Δ παρατηρητή»(walk) και αντίστροφα.

Στην κατάσταση «3Δ παρατηρητή» υποστηρίζονται τα βελάκια για στροφή, το αριθμητικό πληκτρολόγιο για κίνηση, αριθμητικό +/- για κίνηση μπρος/πίσω, και Z/X για zoom in/out.

Η εν λόγω δυνατότητα απαντά στη σχεδιαστική απαίτηση το τρισδιάστατο μοντέλο να «γεμίζει», όσο γίνεται, κάθε φορά την υπάρχουσα οθόνη.