Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fepla Videos

Fepla
19-3-2018

Υπολογισμός πλάκας κοιτόστρωσης & έλεγχος διάτρησης

Σε αυτό το video για τα προγράμματα fepla & drill παρακολουθείστε την αναλυτική πορεία εργασίας για την δημιουργία και την επίλυση του μοντέλου μιας πλάκας γενικής κοιτόστρωσης καθώς και τον έλεγχο διάτρησης σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2.

Fepla
2-2-2015

fepla – Μυκητοειδής πλάκα ανωδομής με ενισχύσεις και καμπύλο τμήμα

Εισαγωγή, επίλυση και διαστασιολόγηση μυκητοειδούς πλάκας ανωδομής με ενισχύσεις και καμπύλο τμήμα με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων fepla.

Fepla
14-11-2013

Θεμελίωση μεταλλικού φορέα με το πρόγραμμα Fepla

Εισαγωγή, επίλυση και διαστασιολόγηση πλακας κοιτόστρωσης, για τη θεμελίωση μεταλλικού φορέα με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων fepla.