Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fepla Videos

Fepla
19-3-2018

Υπολογισμός πλάκας κοιτόστρωσης & έλεγχος διάτρησης

Σε αυτό το video για τα προγράμματα fepla & drill παρακολουθείστε την αναλυτική πορεία εργασίας για την δημιουργία και την επίλυση του μοντέλου μιας πλάκας κοιτόστρωσης καθώς και τον έλεγχο διάτρησης σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2.

Περιγράφεται η πορεία εργασίας απο την επίλυση του χωρικού πλαισίου στο Fespa και την αυτόματη εισαγωγή των κόμβων της κατώτατης στάθμης & των εντατικών μεγεθών που προέκυψαν στους κόμβους απο όλες τις φορτίσεις (στατικές & σεισμικές) καθώς και τους συνδυασμούς τους στο fepla μέχρι την περιγραφή της πλάκας κοιτόστρωσης, τη δημιουργία του δικτύου πεπερασμένων στοιχείων και την επίλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τον έλεγχο διάτρησης.